Výhody Montessori metódy a jej odlišnosť od tradičného vzdelávania

Montessori metóda je spôsob učenia, ktorý je zameraný na aktivitu detí. Táto metóda ponúka praktické učenie so spoluprácou a hrou. Na rozdiel od tradičnej metódy, ktorá má tendenciu byť pasívna, v Montessori triede dostanú deti príležitosť rozhodnúť sa, aký spôsob učenia považujú za najefektívnejší. Učiteľ pri tejto metóde slúži ako sprievod a sprievodca dieťaťa pri podstupovaní procesu učenia sa podľa výberu dieťaťa. Deti sa budú učiť jednotlivo aj v skupinách objavovať a skúmať poznatky vo svete okolo seba a naplno rozvíjať svoj potenciál. Dnes sa Montessori stala jednou z najpopulárnejších vzdelávacích metód. Nie je prekvapením, že mnohí rodičia sa rozhodnú poslať svoje deti do škôl na základe tejto metódy.

Viac o metóde Montessori

Deti, ktoré sa učia metódou Montessori, si môžu samé určiť hodiny, ktoré sa chcú naučiť.Montessori metódu ako prvý vyvinul Dr. Maria Montessori na začiatku 20. storočia. DR. Montessori verí, že deti sa budú učiť optimálnejšie, ak si budú môcť sami vybrať predmet, ktorý chcú študovať. Myšlienky Dr. Montessori je to, čo sa doteraz stalo základom učenia sa v triedach metódou Montessori. V tejto triede učiteľ nestojí len vpredu, ale chodí zo skupiny do skupiny. Okrem toho sú v Montessori triede aj rôzne aktivity, ktoré si deti vyberajú počas školy. Systém hodnotenia realizovaný v tejto škole je tiež odlišný a nezameriava sa len na jeden aspekt, ale aj na celkový rozvoj detí, od sociálneho, emocionálneho, intelektuálneho až po fyzický.

Výhody Montessori metódy

Montessori metóda vycvičí deti k väčšiemu nadšeniu pri učení.Existuje veľa výhod, ktoré môžu deti, ktoré navštevujú vzdelávanie s Montessori metódou, získať. Pretože touto metódou deti nenarážajú na prísny štandard, ktorý nie je v súlade s ich vývojom a záujmami. V Montessori škole sa deti budú učiť vlastným tempom. Verí sa, že to podporuje pozitívne správanie u detí, ako napríklad:
  • nezávislosť
  • Empatia
  • Pochopenie sociálnej rovnosti
  • Učte sa radi
Sloboda detí vybrať si a klásť otázky o predmete výberu ich tiež prinúti ísť hlbšie do hodiny a vytvoriť si úzke spojenie s vyučovaním. O deťoch, ktoré sa učia Montessori metódou, sa tiež verí, že sú sebavedomejšie, nadšenejšie a schopné samy sa učiť. Tiež sa považuje za ľudí, ktorí myslia kritickejšie, dokážu lepšie pracovať v tímoch a sú odvážni. Okrem toho môže Montessori metóda poskytnúť aj niekoľko ďalších výhod, a to z nasledujúcich dôvodov:

• Každé dieťa je cenené ako jedinečná osobnosť

Montessori metóda učí, že každé dieťa je jedinečný jedinec a môže sa učiť rôznymi spôsobmi. Učenie sa touto metódou uľahčí každý z týchto rozdielov, aby sa deti mohli učiť tak, ako sa im páči. Deti tiež dostanú vlastné plány hodín, ktoré učiteľ zostavuje presne podľa záujmov, rozvoja a rýchlosti učenia sa detí.

• Deti sa stávajú súčasťou komunity, ktorá sa stará a má k sebe blízko

Deti v Montessori triede nie sú zoskupené podľa veku. V každej triede tak môžu byť deti rôzneho veku s vekovým rozdielom do 3 rokov. Staršie deti sa tak môžu naučiť byť mentormi a vzormi pre svojich mladších súrodencov. Potom sa mladšie deti môžu učiť sebavedomejšie s podporou starších súrodencov v triede. Na druhej strane, učiteľ bude vzorom pre bratov a sestry v triede tým, že sa k žiakom bude správať so vzájomným rešpektom, láskou a pokojným riešením problémov.

• Deti sú podporované, aby boli aktívnymi jednotlivcami pri hľadaní vedomostí

V triedach, ktoré používajú metódu Montessori, má učiteľ za úlohu poskytnúť vzdelávacie prostredie, ktoré deťom poskytne slobodu a nástroje na získanie odpovedí na otázky, ktoré sa im vynárajú v hlave. Keď deti dokážu nájsť odpovede na svoje otázky o vedomostiach alebo lekciách, budú samy osebe spokojné. Vďaka tomuto uspokojeniu budú deti kritickejšie a smädnejšie po vedomostiach a nakoniec nájdu zábavu v učení, ktoré bude trvať dlho.

• Deti sa môžu naučiť opravovať svoje chyby a posudzovať samy seba

Postupom času deti starnú, čo sa týka veku a myslenia. Keď príde tento čas, deti budú kritickejšie k výsledkom svojej práce. Dieťa tak spozná, kedy urobilo chybu a pokúsi sa ju napraviť a poučiť sa z predchádzajúcich chýb.

• Montessori metóda rozvíja aj sociálno-emocionálne schopnosti detí

Predpokladá sa, že deti, ktoré sa učia metódou Montessori, majú lepšie sociálno-emocionálne schopnosti v porovnaní s deťmi, ktoré sa učia tradičnými metódami.
  • Učte disciplínu

Učebné osnovy Montessori, ktoré sú citované z webovej stránky Education, sú považované za schopné naučiť deti disciplíne. Pretože Montessori metóda pre rané detstvo môže naučiť vášho drobca, aby si sám vybral, aké činnosti chce robiť a ako dlho strávi prácu. Okrem toho sú Montessori osnovy vybavené aj rôznymi pravidlami, ktoré musia žiaci a učitelia dodržiavať. Preto sa verí, že Montessori metóda pre rané detstvo dokáže naučiť vaše dieťa disciplíne. [[Súvisiaci článok]]

Výzva vzdelávania detí metódou Montessori

Náklady na školy využívajúce Montessori metódu bývajú vyššie.Samozrejme, že vzdelávací systém má okrem výhod aj výzvy. Nie všetci rodičia súhlasia s tým, že Montessori metóda je lepšia ako iné vyučovacie metódy. Aby ste sa mohli racionálnejšie rozhodnúť pri výbere školy pre svoje dieťa, naučte sa aj nasledovné veci o nasledujúcej montessori metóde, ktorá stojí za zváženie.

• Relatívne vysoké náklady

Školy s Montessori metódou vo všeobecnosti stoja viac ako bežné školy. Učenie pomocou tejto metódy si totiž vyžaduje množstvo kvalitných nástrojov a materiálov.

• Obmedzený prístup

Vysoká cena a poloha školy, ktorá sa väčšinou nachádza v strede mesta, robí školy s týmto spôsobom stále identické so školami, ktoré sú určené pre vyššiu strednú triedu. Neexistuje žiadna Montessori škola, ktorá by bola zriadená ako štátna škola. Doteraz školy založené na Montessori učení vlastnia súkromné ​​nadácie.

• Učebné osnovy sú príliš voľné

Sloboda detí pri výbere požadovaného učebného predmetu je skutočne dobrá, ak učiteľ môže skutočne uľahčiť a vyvážiť učenie detí. Existuje však jedna obava, ktorá sa objavila pri metóde Montessori, a to rozdiel medzi preferovanými a nepriaznivými znalosťami predmetu. Ak je vedomostná medzera príliš veľká, dieťa sa bude posudzovať tak, že bude mať v budúcnosti ťažkosti pri riešení problémov súvisiacich s predmetom.

• Sloboda v učení nie je vždy dobrá

Slobodu v učení môžu deti získať, keď sú v Montessori triede. Vo vonkajšom svete však túto slobodu nemôže vždy získať, najmä keď vyrastie. Pre niektoré deti, ktoré sú príliš zvyknuté na slobodu, je nakoniec ťažké pracovať v tímoch a dodržiavať pokyny, ktoré sú trochu strnulé.

• Príliš voľná situácia v triede

Existujú deti, ktoré v skutočnosti uprednostňujú rutinu v triede s jasnými úrovňami, ako v tradičnom systéme učenia. U týchto detí môžu príliš voľné vzdelávacie systémy, ako napríklad v Montessori triede, spôsobiť pocity nepohodlia a neistoty. Rodičia si preto musia vypočuť názory svojich detí na preferovanú metódu učenia. Ako pri Montessori metóde, tak aj pri tradičnej metóde si rodičia určite vyberú tú, ktorá je pre bábätko považovaná za najlepšiu. Pri výbere školy pre svoje dieťa alebo systému učenia sa opýtajte aj na názor dieťaťa a všímajte si znamenia, ak sa dieťa pri výbere cíti nepríjemne. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zdravia, neváhajte sa bezplatne opýtať lekára v aplikácii SehatQ family health. Stiahnite si ju teraz z App Store alebo Google Play.