Poznať povahu jediného dieťaťa a ako ho dobre vychovať

Jedináčikovi často niektorí ľudia pripisujú negatívnu nálepku. Povaha jedináčika, ktorý dostáva od rodičov plnú lásku, je často hodnotená ako rozmaznaná, sebecká, panovačná a asociálna. V skutočnosti povaha a charakter jedináčika v skutočnosti nie sú také zlé, ako si ľudia myslia.

Aká je povaha a charakter jedináčika?

Povaha jedináčika je od seba odlišná. Aj tak sa nájdu postavy, ktoré jedináčik väčšinou má. Podľa výskumu sa u jedináčika často stretávame s nasledujúcimi vlastnosťami a vlastnosťami:

1. Ambiciózna

Podľa výskumov sú jedináčikovia vo všeobecnosti ambiciózne. Aj ctižiadostivá povaha jedináčika prevyšuje najstaršie dieťa. Stáva sa to preto, že iba deti nemusia súťažiť o pozornosť rodičov. V dôsledku toho vzniká ambiciózna povaha, pretože iba deti dostávajú plnú pozornosť od rodičov a často dostanú pochvalu, keď dosiahnu určité úspechy.

2. Emocionálna stabilita

Získanie lásky a plnej pozornosti od rodičov, iba deti majú tendenciu mať dobrú emocionálnu stabilitu. Táto emocionálna stabilita vzniká, pretože nemusí súťažiť s ostatnými súrodencami o rodičovskú lásku.

3. Nezávislý

Jedináčik je zvyknutý byť sám a stáva sa sebavedomejším.Keďže je od detstva zvyknutý tráviť čas sám, z jedináčika väčšinou vyrastie samostatný človek. Povaha tohto jedináčika im potom dáva vysoké sebavedomie. Navyše, vysoké sebavedomie jedináčikov sa objavuje aj preto, že sa nikdy neporovnávajú s ostatnými súrodencami.

4. Dospelý

V porovnaní s najstarším dieťaťom bývajú jedináčikovia kooperatívnejšie. Dospelá postava tohto jedináčika je vraj ovocím jeho blízkosti k rodičom. Táto blízkosť môže naučiť jedináčika mať postoj a správať sa ako dospelý.

5. Inteligentný

Vo viacerých štúdiách sa uvádza, že nadpriemernú inteligenciu zvyknú mať jedine deti. Získava sa to zo skóre IQ testov a skóre, ktoré získajú, keď sú v škole. Treba si však uvedomiť, že blízkosť a rola rodičov ovplyvňuje aj inteligenciu detí.

6. Kreatívny

Len deti majú tendenciu mať vyššiu kreativitu a kreatívnejšie nápady von z krabice ako tie so súrodencami. Potvrdzuje to výskum publikovaný v Mozgové a zobrazovacie správanie . Napriek tomu rôzne vlastnosti uvedené vyššie nevystihujú charakter jedináčika ako celku. Povaha jedináčika sa formuje z toho, ako ho vychovávajú jeho rodičia. Okrem toho podmienky prostredia môžu ovplyvniť aj povahu a charakter jedináčika.

Tipy na vzdelávanie jedináčika

Rodičovská výchova vplýva na povahu a charakter jedináčika. Nevhodný spôsob výchovy rodičov môže spôsobiť, že deti budú mať zlé vlastnosti a charakter. Tu je niekoľko tipov, ktoré môžete použiť pri vzdelávaní jedináčika:

1. Neobmedzujte interakciu dieťaťa s okolitým prostredím

Dajte deťom príležitosť hrať sa s rovesníkmi Podľa štúdie publikovanej v Journal of Marriage and Family , iba deti majú tendenciu mať problémy so sociálnou interakciou. Aby sa to nestalo, poskytnite deťom príležitosť komunikovať so svojimi rovesníkmi už od detstva. Tiež sa nebojte dať svoje dieťa do rôznych sociálnych prostredí.

2. Pomôžte deťom nájsť ich záujmy

Zapojenie detí do aktivít mimo domova im môže pomôcť nájsť ich záujmy. Tento záujem môže tiež vzniknúť a získať z výsledkov socializácie s rovesníkmi alebo ľuďmi okolo nich.

3. Dajte slobodu

Aby rodičia vydali zo seba to najlepšie, často vnucujú svoju vôľu svojmu jedinému dieťaťu. Poskytnutie slobody môže spôsobiť, že sa vaše dieťa stane nezávislejším a bude sa rozvíjať podľa jeho záujmov. Pre jeho dobro sa snažte dať dieťaťu priestor na roztiahnutie vlastných krídel.

4. Nepleťte sa príliš do osobných záležitostí dieťaťa

Pre rodičov je prirodzené chrániť svoje deti. Aj tak dajte svojmu dieťaťu príležitosť, aby si veci vyriešilo samo. Na druhej strane by ste mali stále poskytovať oporu, keď je dieťa smutné. Je v poriadku radiť, ale len vtedy, keď vás dieťa o radu požiada. Umožniť deťom riešiť svoje vlastné problémy môže byť užitočným opatrením, keď vyrastú.

5. Vyostrite detskú empatiu

Len deti sú zvyknuté robiť veci pre seba. Aby ste deti naučili empatii, môžete ich povzbudiť tým, že budete robiť sociálne aktivity alebo len pomáhať ich priateľom, ktorí majú ťažkosti. Okrem toho prejavte empatiu, ktorú máte, aby ju deti mohli napodobňovať.

6. Buďte realistickí

Ako jedináčik rodičia niekedy vnucujú svoju vôľu a kladú vysoké očakávania na jedináčika. Tieto akcie môžu spôsobiť, že sa vaše dieťa bude cítiť depresívne. Prispôsobte svoje očakávania schopnostiam dieťaťa. Okrem toho dajte pochopenie, že deti nemusia byť vo všetkom najlepšie. [[Súvisiaci článok]]

Poznámky od SehatQ

Iba deti často dostávajú negatívnu stigmu od ľudí, od rozmaznaných, sebeckých až po asociálov. To sa skutočne môže stať, ale neplatí to pre všetkých jedináčikov. Povaha a charakter jedináčika závisí od výchovy jeho rodičov. Nielen to, okolité prostredie ovplyvňuje aj osobnosť jedináčika. Ak chcete ďalej diskutovať o tom, ako vychovávať jediné dieťa, aby bolo dobré a správne, spýtaj sa priamo lekára v aplikácii SehatQ pre zdravie. Stiahnite si teraz na App Store a Google Play .