Disociatívna amnézia, poruchy pamäti, ktoré je potrebné rozpoznať

Disociačná amnézia je typ disociatívnej poruchy, ktorá zahŕňa neschopnosť zapamätať si dôležité osobné informácie, na ktoré väčšina ľudí len zriedka zabúda. Disociatívne poruchy sú duševné choroby, ktoré zahŕňajú poruchy pamäti, uvedomenia, identity a/alebo vnímania. Keď sú jedna alebo dve z týchto funkcií narušené, spôsobí to príznaky. Tieto symptómy môžu zasahovať do každodenných aktivít človeka vrátane spoločenských aktivít, práce a vzťahov. Disociačná amnézia sa môže vyskytnúť, keď ľudia blokujú určité informácie, zvyčajne udalosti súvisiace s traumou alebo stresom. Vďaka tomu si nebude môcť zapamätať dôležité osobné informácie. Tento stav sa líši od bežného prípadu zabudnutia. Napríklad, keď si zabudnete odložiť kľúče alebo si nepamätáte meno niekoho, koho ste stretli len raz alebo dvakrát. Disociačná amnézia nie je rovnaká ako bežná forma amnézie, ktorá zahŕňa stratu informácií z pamäte, zvyčajne v dôsledku choroby alebo poranenia mozgu. Pri disociatívnej amnézii sú spomienky stále prítomné, ale sú uložené veľmi hlboko v mysli človeka a nedajú sa vybaviť. Spomienka sa však môže vrátiť sama alebo po spustení niečím okolo osoby.

Príčiny disociatívnej amnézie

Táto amnézia je spojená s extrémnym stresom, ktorý môže byť výsledkom traumatickej udalosti. Napríklad vojna, sexuálne obťažovanie, nehody alebo prírodné katastrofy, ktoré ste videli alebo zažili na vlastnej koži. Existuje tiež možnosť genetických faktorov vo vývoji disociatívnych porúch, vrátane disociačnej amnézie, pretože ľudia s týmito poruchami majú niekedy blízkych príbuzných s týmto stavom.

Symptómy disociatívnej amnézie

Hlavným príznakom tohto ochorenia je náhla neschopnosť zapamätať si minulé udalosti alebo osobné informácie. Pacienti budú zvyčajne vyzerať zmätene a pociťovať depresiu alebo úzkosť.

Diagnóza disociatívnej amnézie

Ak sa objavia príznaky disociačnej amnézie, lekár by to mal vyhodnotiť odobratím kompletnej anamnézy a fyzikálneho vyšetrenia. Hoci neexistuje žiadny špecifický test na diagnostiku amnézie, lekári môžu vykonať niekoľko testov, ako napríklad: elektroencefalogramy (EEG), neurozobrazovanie alebo krvné testy. Tieto testy slúžia na vylúčenie možnosti neurologického ochorenia alebo iných ochorení a vedľajších účinkov liekov ako príčiny symptómov disociačnej amnézie. Určité stavy, ako je ochorenie mozgu, poranenie hlavy, otrava drogami alebo alkoholom a nedostatok spánku, môžu spôsobiť symptómy podobné disociatívnym poruchám vrátane amnézie. Ak sa nezistí žiadne fyzické ochorenie, pacient môže byť poslaný k psychiatrovi alebo psychológovi, ktorí sú špeciálne vyškolení na diagnostiku a liečbu duševných porúch. Používajú rozhovory a hodnotiace nástroje špeciálne navrhnuté na vyhodnotenie toho, či má osoba disociačnú poruchu alebo nie.

Liečba disociatívnej amnézie

  1. Psychoterapia. Táto terapia využíva psychologické techniky určené na povzbudenie konfliktnej komunikácie a zvýšenie náhľadu na problémy.
  2. Kognitívna terapia. Terapia sa zameriava na zmenu dysfunkčných vzorcov myslenia az nich vyplývajúcich pocitov a správania.
  3. Rodinná terapia. Tento typ terapie môže pomôcť naučiť rodinu postihnutého o poruche a jej príčinách a môže pomôcť rodine uvedomiť si príznaky recidívy choroby.
  4. Kreatívna terapia (hudobná alebo výtvarná). Táto terapia môže postihnutým umožniť vyjadriť svoje myšlienky a pocity bezpečným a kreatívnym spôsobom.