Zriedkavo známe, tu sú výhody písania pre vaše duševné zdravie

Písanie nie je v psychiatrickej terapii novinkou. Psychológovia už roky používajú denníky, dotazníky, denníky a iné formy písania, aby pomohli ľuďom zotaviť sa zo stresu a traumy. V 80. rokoch psychológ James Pennebaker vyvinul metódu písania tzv expresívne písanie alebo píš expresívne. Pri tejto metóde písania je napísaný objekt o našich myšlienkach alebo pocitoch týkajúcich sa určitej témy, ako je traumatická udalosť alebo šťastná spomienka. Z významu by mohli povedať Indonézania expresívne písanie ako výlevný alias zdieľam.

Výhody písania pre duševné zdravie

Podľa metódy zdieľam Pennebaker, mnohí výskumníci konečne vykonali štúdiu o výhodách písania pre duševné zdravie. Na základe týchto rôznych štúdií, aké sú výhody, ktoré možno získať?

1. Znížte tendenciu uviaznuť v zlých situáciách a myšlienkach

Máte radi, keď vás nazývajú ťažkým?Pohni sa? Buďte opatrní, ak sa správanie už týka podmienok prežúvania. Z psychologického hľadiska je ruminácia opísaná ako situácia, v ktorej postihnutý ťažko pochováva trpké spomienky, ktoré zažil. Namiesto toho, aby na ne zabudli, tieto spomienky neustále zvonia v mysli a spôsobujú negatívne emócie. Nakoniec na to telo zareaguje ako na stres. Gortner a Pennebaker tri dni študovali účinky expresívneho písania na mnohých študentoch, ktorí často uviazli v situáciách premýšľania. Ukazuje sa, že expresívne písanie je schopné znížiť sklon týchto študentov k beruminasi. Šesť mesiacov po ukončení štúdie bola študentka znovu vyšetrená pomocou dotazníka na škále emócií. Výsledky ukázali, že expresívne písanie bolo úspešné pri znižovaní ich depresívnych symptómov.

2. Uvoľnite pocity srdca

Výskum Vrielyncka a kol. prezrádza, že čím konkrétnejšie o niečom píšeme, tým viac sa nám uľavuje. Dokázalo to 54 účastníkov štúdie, ktorí boli požiadaní, aby podrobne napísali o svojich traumatických zážitkoch. V dôsledku toho tvrdili, že je pre nich ľahšie pochopiť, čo sa deje v ich príbehu. Pocity hnevu, ktoré zvyčajne vznikajú pri premýšľaní o traumatických udalostiach, sú znížené. Svoje pocity si môžete zapísať do zošita

3. Zlepšiť náladu

Ďalšia štúdia Burtona a Kinga vyvinula expresívne písanie zapisovaním pozitívnych, šťastných udalostí. Výsledky sú celkom prekvapivé, totiž písanie pozitívnych vecí v živote 20 minút denne tri dni po sebe môže zvýšiť pozitívnu náladu aj po uplynutí troch mesiacov. Expresívne písanie môže mať rôzne formy, jednou z nich je písanie vyjadrenia vďaky za čokoľvek, čo sa v tomto živote stane. Podľa výskumu z University of Berkeley môže mať vďačnosť skutočne vplyv na zlepšenie nálady k lepšiemu. Môžete napríklad napísať: „Som vďačný, že som dnes dostal zdravie.“

4. Zmierňuje úzkosť

Dlho sa verilo, že písanie zmierňuje úzkosť a stres. Potvrdzuje to aj štúdia z University of Michigan, ktorá naznačuje, že písanie denníkov ako forma expresívneho písania je účinným spôsobom, ako znížiť pocity obáv a zabrániť tomu, aby človek premýšľal nadmerne alebo premýšľať. Ľudia skúmaní v tejto štúdii často pociťovali úzkosť, keď sa chystali robiť ťažkú ​​a stresujúcu prácu. Výrazným písaním majú pocit, že môžu myslieť s chladnou hlavou a predchádzať únave z úzkosti.

5. Zlepšite pamäť

Ďalšie štúdie Burtona a Kinga zistili, že čím viac mozog trávi premýšľaním o strese, tým menej energie mu zostáva na vytváranie pamäte a vykonávanie iných kognitívnych funkcií. Účastníci tejto štúdie boli požiadaní, aby písali expresívne, o čom sa predpokladá, že znižuje hladinu stresu. Výsledky sú celkom pozitívne, a to ich pamäť a ďalšie funkcie inteligencie.

6. Napomáhanie procesu učenia

Okrem zlepšenia funkcie inteligencie môže písanie pomôcť aj procesu učenia. S odvolaním sa na štúdiu Pastva a kol. čo odhalilo, že študenti, ktorí písali sťažnosť tí o predmete mali vyššie skóre v testoch ako tí, ktorí si ho nezapísali. [[Súvisiaci článok]]

7. Zvýšte kreativitu

Výskum Siegert odhaľuje, že sledovanie snov, ktoré zažívame, môže skutočne zvýšiť kreativitu. Okrem rozvoja kreatívneho myslenia nám písanie denníka o snoch môže tiež otvoriť obzory o podvedomí, čo je často zaujímavá téma.

8. Pomôžte dosiahnuť životné ciele

Štúdia z Kalifornskej Dominikánskej univerzity ukazuje, že ľudia, ktorí si svoje životné ciele napíšu písomne, ich dosiahnu s väčšou pravdepodobnosťou ako tí, ktorí ich nedosiahnu.

9. Zlepšite schopnosť viesť

Písanie je osobná činnosť, ktorá na prvý pohľad nemá nič spoločné s vodcovskými záležitosťami. Podľa riaditeľa Harvard University Leadership Institute Erica J McNultyho je však písanie o sebareflexii 10 minút denne dobrým cvičením na pestovanie vodcovského ducha.

10. Zlepšuje spánok

Experiment vykonaný Broadbentom, vedúcim lektorom na Novom Zélande, ukázal, že účastníci štúdie, ktorí si svoje traumatické zážitky zapisovali 20 minút denne, mali zdravší čas spánku 7-8 hodín v porovnaní s účastníkmi, ktorí nepísali.

11. Rozšírenie okruhu pocitov

V porovnaní so ženami, ktoré preferujú zdieľam, muži majú tendenciu zadržiavať svoje pocity, najmä keď sú smutní alebo depresívni. Tieto návyky sa objavujú od ich tínedžerského veku, kde sa zvyčajne učia byť silnými. Z toho sa niekedy zrodí muž, ktorý má ťažkosti s vyjadrovaním sa. Wong & Rochlen vo svojom výskume zistili, že písanie o emocionálnych témach môže pomôcť mladým mužom, ktorí majú ťažkosti s vyjadrovaním svojich emócií a očakáva sa, že v dospelosti budú vyrastať s dobrou emočnou inteligenciou.

12. Pomôž nám odpúšťať

Odpustenie nie je jednoduchá vec, najmä ak sme boli zranení príliš hlboko. V procese odpúšťania môže zohrávať úlohu aj expresívne písanie. Štúdia zistila, že zapísanie traumatického zážitku o zlomenom srdci v plnom rozsahu s podrobnosťami, ako napríklad aké emócie boli z udalosti zažité a čo ľuďom bráni v tom, aby sa do nej zapojili, mohlo niekomu pomôcť spracovať bolesť, ktorú cítil, a urobiť ju. ľahšie otvoriť svoje srdce, odpustiť udalostiam, ktoré sa stali, a páchateľom, ktorí boli pri incidente. Netreba sa obťažovať začať písať svoje srdce. Keďže neexistujú žiadne stanovené pravidlá pre expresívne písanie, nemusíte dávať pozor na pravopis alebo gramatiku tak, ako píšete do denníka. Nie ste si istí, pretože píšete zle? Nevadí, dôležité je zapísať si, čím sa vám v mysli zamotala niť. Píšte, aby ste pocítili rôzne výhody písania pre duševné zdravie, ako je opísané vyššie.