Chcete, aby deti písali plynule? Skúste si precvičiť tieto jednoduché tipy

Naučiť sa písať je jednou zo základných zručností, ktoré sa deti musia naučiť. Písanie však niekedy nie je schopnosť, ktorá sa neustále zdokonaľuje a vyučuje v školách. Keď dieťa nastúpi do tretieho ročníka základnej školy, je menej pravdepodobné, že škola naučí deti písať. Preto môžu rodičia zlepšiť písanie svojich detí tým, že ich naučia písať doma.

Ako naučiť deti dobre písať?

Ako naučiť deti písať nie je ťažké. Nemusíte deti učiť písať tým, že ich budete učiť komplikovanú typografiu. Rodičom stačí naučiť deti písať podľa štruktúry indonézskeho jazyka, ktorá je dobrá a správna.
  • Zamerajte sa na základy dobrého písania

Ako naučiť deti písať nie je len estetika písania, pretože všetky základy učenia sa písať začínajú od poznania toho, čo robí písanie dobrým. Písanie sa nezameriava len na formu písania, ale aj na štruktúru jazyka. Môžete pomôcť pridať slabiky, ktoré môže dieťa použiť, a skontrolovať, či sa v domácej úlohe, ktorú urobilo dieťa, nenachádzajú pravopisné chyby. Povedzte dieťaťu, ak má v písaní chyby. Diskutujte s deťmi o tom, čo chcú napísať
  • Vyzvite deti, aby premýšľali o tom, čo napísať

Môžete naučiť deti písať so správnou vetnou skladbou tak, že ich vyzvete, aby hovorili o tom, čo bude napísané ako prvé. Potom vyzvete dieťa, aby napísalo, čo povedalo.
  • Dajte deťom príležitosť písať

Rodičia môžu deťom poskytnúť príležitosť naučiť sa písať tým, že im poskytnú celú škálu písacích nástrojov a médií na ich písanie, ako je papier, zošity, poznámky atď. Môžete tiež požiadať svoje dieťa, aby napísalo denný nákupný zoznam alebo list príbuznému ako spôsob, ako naučiť svoje dieťa písať. [[Súvisiaci článok]]

Čo tak zlepšiť písanie dieťaťa?

Keď už dieťa vie základy písať v súlade so štruktúrou indonézskeho jazyka, ktoré je dobré a správne, môžu rodičia venovať pozornosť vhodnosti tvaru písmen, ktoré dieťa píše. Tu je niekoľko tipov, ktoré možno použiť na zlepšenie spôsobu, akým vaše dieťa píše.
  • Skontrolujte úchop dieťaťa

Niekedy nesprávny spôsob držania písacieho náčinia môže spôsobiť, že písanie dieťaťa bude ťažko čitateľné. Uistite sa, že dieťa pomocou rukoväte správne uchopilo písací náčinie tripoid. Grip tripoid To sa robí s palcom mierne ohnutým na jednej strane spodnej časti písacieho nástroja, zatiaľ čo ukazovák a prostredník sú na druhej strane. Ostatné prsty by mali byť v päste a nedotýkať sa písacieho náčinia. Ak má dieťa problémy s držaním, môžete dieťaťu kúpiť písacie potreby iného typu alebo tvaru, ktoré dieťaťu uľahčia uchopenie písacieho nástroja.
  • Pozrite sa, kde sa bodky a pomlčky zhodujú s písmenami

O vhodnosti čiar a bodiek v písaní dieťaťa sa presvedčíte preskúmaním jedného z výsledkov detského písania. Niekedy sa bod na písmene „i“ nenachádza priamo nad písmenom alebo čiara na písmene „t“ nie je v strede písmena. Skontrolujte vety, ktoré dieťa napísalo
  • Uistite sa, že všetky kruhy v písmenách sú zatvorené

Okrem bodiek a čiar musia rodičia venovať pozornosť aj tomu, či písmená s kruhmi alebo krivkami boli zatvorené alebo nie. Medzi písmená, ktoré majú krivky, patria písmená „a“, „b“, „d“, „e“, „o“ atď.
  • Učiť deti písať doma

Školy môžu len zriedka uplatňovať, ako učiť deti písať, najmä ak dieťa nastúpilo do vyššieho ročníka. Rodičia si preto môžu nájsť čas a naučiť svoje deti písať. Môžete vytvoriť plán, ktorý pomôže vášmu dieťaťu naučiť sa písať.
  • Nech je učenie písať zábavou

Deti sa budú viac tešiť na učenie, ak si rodičia urobia čas na písanie zábavou. Rodičia môžu deťom poskytnúť nové skúsenosti tak, že zmenia typ používaných písacích potrieb alebo požiadajú deti, aby písali príbehy, vtipy atď. Môžete tiež zmeniť médium na písanie, napríklad písanie na papier, ktorý má obľúbenú kreslenú postavičku dieťaťa. Chváľte dieťa, keď uspelo v písaní dobre, a trpezlivo opravujte bez toho, aby ste ho karhali, keď dieťa robí chyby v písaní. Písanie denníka môže zdokonaliť písanie detí
  • Rozvíjajte záujem detí o písanie denníka

Rodičia môžu povzbudiť deti, aby si viedli svoj vlastný denník alebo denník. Okrem toho, že váš drobec funguje ako prostriedok na učenie detí písať, môže z neho urobiť aj miesto, kde môžete slobodne písať o tom, čo si myslia a čo cítia.
  • Poskytnite miesto na písanie

Naučiť sa písať si vyžaduje vhodné miesto. Rodičia môžu svojmu dieťaťu urobiť špeciálne miesto vybavené stolom a stoličkami, aby sa deti naučili pohodlne písať. Ako naučiť deti písať sa nedá urobiť okamžite a vyžaduje si to čas a trpezlivosť. Rodičia sa nemusia ponáhľať s učením detí písať, pretože každé dieťa má inú uchopovaciu schopnosť. Prijmite a chváľte dieťa za každý dosiahnutý úspech. Dúfajme, že vyššie uvedené tipy vám pomôžu naučiť deti správne a správne písať.