Prečo je osobnosť každého človeka iná? To sú faktory, ktoré formujú osobnosť človeka

Každý človek má inú osobnosť. Sú takí, ktorých osobnosti sú zábavné až otravné, vždy veselé alebo náladové. Ale čo presne spôsobuje, že každý človek má inú osobnosť? Faktory formujúce osobnosť človeka sú veľmi rôznorodé, siahajú od genetiky, prostredia, rodičov až po sociálne. Počas života interakcie s inými ľuďmi formujú povahu jednotlivca. Téma ľudského charakteru sa stala veľmi zaujímavou diskusiou vo svete psychológie. Okrem toho je osobnosť v centre pozornosti počas celého života od spoznávania nových ľudí, práce až po interakciu v spoločenských aktivitách.

Teória faktorov formovania osobnosti

Existuje mnoho teórií, ktoré vysvetľujú, ako sa formuje charakter človeka. A čo viac, nikto nemá úplne rovnaký charakter. Všetko je jedinečné. Na vysvetlenie tejto jedinečnosti uvádzame niekoľko existujúcich teórií:

1. Psychosexuálna teória Sigmunda Freuda

Sigmund Freud raz inicioval dosť kontroverzný koncept okolo ľudského psychosexuálneho vývoja. Postava sa podľa neho vyvíja v štádiách, ktoré úzko súvisia s erogénnou zónou. Ide o zónu, ktorá je citlivá na podnety. Keď sa človeku nepodarí splniť túto fázu, je veľmi možné, že počas dospievania bude mať osobnostné problémy. Freudova teória je doteraz jednou z najkontroverznejších.

2. Teória štruktúry osobnosti Sigmunda Freuda

Tento rakúsky odborník ešte od Sigmunda Freuda vytvoril koncept štruktúry osobnosti človeka. Hlavným ťahúňom správania človeka je podľa neho libido. Táto energia je hnacou silou pre zložky, ktoré tvoria osobnosť, menovite id, ego a superego. Koncept id, ego a superego je taký populárny, aj keď dostal veľa kritiky od iných výskumníkov. Podľa Freuda existencia týchto troch aspektov formuje ľudský charakter. Stručne povedané, id je časť postavy, ktorá existuje od narodenia, aby naplnila jeho potreby. Ego funguje na ovládanie id, aby sa mohlo správať realisticky. Zatiaľ čo superego zahŕňa viac aspektov, ako sú morálka, hodnoty a tiež ideálny koncept podľa kultúry a rodičov.

3. Psychosociálna teória Erika Eriksona

K dnešnému dňu je 8 štádií ľudského vývoja Erika Eriksona jedným z najznámejších vo svete psychológie. Erikson sa zameral na to, ako sú sociálne vzťahy hlavnými faktormi formovania osobnosti. Nielen to, to, čo sa deje v detstve človeka, formuje aj jeho postavu na celý život. V každom štádiu Eriksonovej psychosociálnej teórie, Ľudia, ktorí dokážu úspešne prejsť každou fázou, ovládnu určité osobnosti. Na druhej strane, ak sa vám to nepodarí prejsť, môže nastať kríza, ktorá ovplyvní váš život na celý život.

4. Kognitívna teória Jeana Piageta

Jean Piaget raz inicioval teóriu kognitívneho rozvoja, ktorá je nemenej populárna. Hlavnou myšlienkou je, že deti rozmýšľajú inak ako dospelí. Deti podľa neho prechádzajú 4 štádiami, ktoré veľmi ovplyvňujú zmenu ich myslenia. Počnúc tým, ako deti zmýšľajú o sebe, o druhých a tiež o svete okolo seba. Toto je vplyvný aspekt ako faktor formujúci osobnosť.

5. Teória morálneho vývoja Lawrencea Kohlberga

Ďalšia teória pochádza od Lawrencea Kohlberga, ktorá sa zameriava na to, ako ľudské myslenie súvisí s morálkou. S odvolaním sa na proces iniciovaný Piagetom Kohlberg rozvinul svoju teóriu do šiestich rôznych etáp. Existuje mnoho dôvodov, prečo bola Kohlbergova teória kritizovaná. Jedným z hlavných akcentov je, že táto teória nezohľadňuje rodové a kultúrne rozdiely vyváženým spôsobom. Táto teória je však taká, ktorá sa vo svete psychológie berie do úvahy. Osobnosť človeka zahŕňa nielen vrodený charakter, ale aj kognitívny vývoj. Nielen to, tento vzorec správania tiež pomáha formovať to, ako človek myslí a koná. [[Súvisiaci článok]]

Poznámky od SehatQ

Každá životná skúsenosť, ktorú človek zažije, pomôže formovať jeho osobnosť. Toto je aspekt, ktorý sa môže počas života neustále meniť. S odvolaním sa na niektoré z vyššie uvedených teórií zohrávajú pri formovaní osobnosti človeka úlohu vrodený charakter aj životné skúsenosti. Ďalej diskutovať o faktoroch, ktoré formujú osobnosť a ich vplyve na mentalitu človeka, spýtaj sa priamo lekára v aplikácii SehatQ family health. Stiahnite si teraz na App Store a Google Play.