Demotivácia spôsobuje, že ľudia strácajú motiváciu, tu je návod, ako ju prekonať

Demotivácia je stav, ktorý nastáva, keď človek začne strácať motiváciu niečo robiť, napríklad prácu alebo školu. V niektorých prípadoch môže mať tento postoj negatívny dopad na životy tých, ktorí ho zažívajú. Ako k tomuto stavu môže dôjsť?

Čo je to demotivácia?

Pred tým, ako začnete diskutovať o príčinách demotivácie, vám pomôže najprv pochopiť, čo je motivácia. Motivácia je spôsob myslenia, ktorý vás ženie k dosiahnutiu určitých cieľov. Demotivácia je opakom motivácie. Keď zažijete tento stav, máte pocit, že strácate nadšenie robiť nejakú úlohu alebo dosiahnuť predtým stanovený cieľ.

Časté príčiny demotivácie

Príčinou demotivácie môžu byť rôzne faktory. Napríklad na pracovisku môže k tomuto stavu dôjsť v dôsledku nedostatku dôvery zo strany nadriadených alebo klientov, ktorí nie sú schopní poskytnúť najlepšie schopnosti, kvôli príliš veľkej pracovnej záťaži. Vo všeobecnosti je niekoľko faktorov, ktoré vo všeobecnosti spôsobujú, že osoba zažíva demotiváciu:
 • Vyhnite sa náročným výzvam

Túžba vyhnúť sa náročným výzvam môže spôsobiť, že stratíte motiváciu. U niektorých ľudí môžu ťažké výzvy vyvolať frustráciu, a tak sa im radšej vyhýbajú.
 • Pochybovať o sebe

Sebapochybnosť môže oslabiť vašu motiváciu niečo urobiť. V dôsledku toho budete otáľať a ťažko na tom začnete pracovať.
 • Nemajte cieľ alebo cieľ, ktorý by ste mali dosiahnuť

Demotivácia často nastáva, keď nemáte žiadne ciele alebo ciele, ktoré by ste v živote mali dosiahnuť. Tento stav vo všeobecnosti nastáva, keď prácu považujete len za povinnosť.
 • Zavalený zadanou úlohou

Demotivácia vzniká, keď máte pocit, že nemôžete dokončiť kopu práce. Preťaženie, ktoré prichádza z príliš veľkého množstva práce, môže byť demotivujúce. Táto strata motivácie vo všeobecnosti vzniká preto, že sa cítite neschopní ju dokončiť. V dôsledku toho radšej prokrastinujete, ani to nemáte v úmysle.
 • Problémy duševného zdravia

Problémy duševného zdravia, ako je depresia, môžu spôsobiť, že stratíte motiváciu robiť čokoľvek. Okrem depresie je ďalším stavom, ktorý môže ovplyvniť úroveň vašej motivácie, úzkosť. Príčiny demotivácie u každého človeka sa môžu navzájom líšiť. Ak tento stav začne nepriaznivo ovplyvňovať váš život, okamžite vyhľadajte psychiatra alebo psychológa na liečbu.

Ako obnoviť stratenú motiváciu?

Na obnovenie stratenej motivácie je možné vykonať niekoľko akcií. Existuje niekoľko spôsobov, ako prekonať demotiváciu, vrátane:

1. Konať ako motivované

Jedným zo spôsobov, ako prekonať demotiváciu, je správať sa tak, ako by ste boli motivovaní. Táto akcia môže pomôcť zmeniť negatívne emócie vo vás a zvýšiť vašu motiváciu niečo urobiť.

2. Bojujte s negatívnymi myšlienkami

Negatívne myšlienky, ako napríklad pocit neschopnosti dokončiť prácu, môžu byť demotivujúce. Aby ste to prekonali, skúste s týmito myšlienkami bojovať a nahradiť ich pozitívnejšími. Keď budete myslieť pozitívne, budete mať opäť motiváciu dosiahnuť určité úspechy.

3. Použiť súcit so sebou samým

Osvojenie si postoja súcitu so sebou samým môže byť nápomocné pri prekonávaní demotivácie. Súcit so sebou samým môže podľa výskumov pomôcť človeku zotaviť sa z neúspechu a zvýšiť motiváciu.

4. Použiť starostlivosť o seba

Prekonajte stres cvičením meditácie Ak chcete obnoviť stratenú motiváciu, môžete sa o seba postarať osvojením si zdravého životného štýlu. Niektoré zdravé životné štýly, ktoré možno robiť, zahŕňajú:
 • Dosť oddychu
 • Cvičte pravidelne
 • Konzumácia zdravých výživných potravín
 • Na zvládanie stresu používajte metódy zvládania
 • Nájdite si čas na oddych a zábavu
 • Vyhnite sa nezdravým návykom, ako je fajčenie a nadmerná konzumácia alkoholu

5. Poraďte sa s odborníkom

Konzultanti, ako sú psychológovia a psychiatri, môžu pomôcť obnoviť stratenú motiváciu. Ak je váš stav výsledkom určitých problémov duševného zdravia, môžete byť požiadaný, aby ste vyhľadali terapiu, užívali lieky alebo kombináciu oboch. [[Súvisiaci článok]]

Poznámky od SehatQ

Demotivácia je stav, ktorý nastáva, keď stratíte motiváciu alebo nadšenie niečo robiť a dosahovať určité ciele. Tento stav môže byť vyvolaný rôznymi faktormi, od pochybností o sebe samých až po účinky problémov duševného zdravia. Ak tento stav začne mať zásadný vplyv na váš život, okamžite sa poraďte s lekárom. Ak chcete ďalej diskutovať o demotivácii a o tom, ako sa s ňou správne vysporiadať, opýtajte sa svojho lekára priamo v zdravotnej aplikácii SehatQ. Stiahnite si teraz v App Store a Google Play.