Pochopenie kardiologických špecialistov, počnúc vzdelávaním až po ich úlohu

Ak máte problémy so srdcom alebo krvnými cievami, ako je ischemická choroba srdca alebo vysoký krvný tlak, zvyčajne vás pošle odborník na srdce a cievy. Poďme sa o tomto odborníkovi dozvedieť viac, počnúc edukáciou, cez liečené ochorenia až po vykonané vyšetrenia.

Zoznámte sa s kardiológom

Kardiológia je štúdium a liečba chorôb spojených s poruchami srdca a krvných ciev. Lekári, ktorí študujú a pracujú v oblasti chorôb srdca a krvných ciev, majú mnoho titulov, od špecialistov na srdce a cievy, kardiológov, kardiológov, kardiológov, kardiológov alebo kardiológov. Kardiológovia sa špecializujú na diagnostiku a liečbu ochorení kardiovaskulárneho systému (srdca a ciev). Môžu vykonávať sériu testov a vykonávať rôzne postupy súvisiace s liečbou srdcových ochorení, ako je srdcová katetrizácia, angioplastika až po inštaláciu kardiostimulátora.

Etapy vzdelávania pre kardiológa

Ak máte záujem stať sa odborníkom na srdce a cievy, tu je niekoľko vzdelávacích etáp, ktorými musíte prejsť.

1. Lekárske pregraduálne vzdelanie

Lekárske vysokoškolské vzdelanie zvyčajne trvá 3,5 až 7 rokov. Dĺžka tohto vzdelávania závisí od disciplíny každého študenta a od ustanovení každej zdravotníckej vzdelávacej inštitúcie. Po ukončení vysokoškolského štúdia medicíny získate titul bakalár medicíny (S.Ked).

2. Lekárske povolanie

Po získaní titulu bakalára medicíny musíte prejsť klinickým štádiom. V tejto fáze pracujete ako asistent lekára (spoluzadok) v zdravotníckych zariadeniach najmenej tri semestre. Po ukončení štúdia získate titul doktor (dr). Okrem toho existujú dve fázy, ktoré musia prejsť pred získaním licencie na prax.
 • Urobte si indonézsky test spôsobilosti lekára, aby ste získali osvedčenie o spôsobilosti lekára (SKD).
 • Zapojte sa do programu stáže (učňovskej prípravy) na jeden rok a môžete dostať zaplatené za služby poskytované počas programu stáže.
Po získaní certifikátu a absolvovaní programu stáže môžete požiadať o povolenie na prax. Môžete si už otvoriť vlastnú prax alebo pracovať na oddelení zdravotnej starostlivosti, o ktoré máte záujem ako všeobecný lekár.

3. Odborné vzdelávanie pre špecialistov na srdce a cievy

Po získaní odborného lekárskeho titulu musíte získať odborné vzdelanie ako kardiológ a špecialista na krvné cievy. Dĺžka vzdelávania tohto odborného lekára je spravidla 9-10 semestrov. Lekári, ktorí užívajú PPDS, sú známi ako rezidenti. Po ukončení získa rezident titul kardiológ a špecialista na krvné cievy (Sp.JP).

Možnosti špecializácie špecialistu na kardiológiu

Kardiológovia môžu tiež prevziať niekoľko podšpecializácií vrátane:
 • Klinická kardiológia
 • Detská kardiológia
 • Elektrofyziológia
 • Intervenčná kardiológia
 • Srdcová rehabilitácia
 • Cievne
 • Pohotovostná kardiológia
 • Intenzívna kardiológia
 • Zobrazovanie srdca.
[[Súvisiaci článok]]

Choroby liečené odborníkom na srdce a cievy

Srdcový infarkt môže liečiť kardiológ Kardiológovia a špecialisti na cievy majú kapacity na liečbu rôznych zdravotných problémov súvisiacich s poruchami srdca a kardiovaskulárnymi chorobami, najmä zdravotnými problémami, ktoré postihujú srdce, cievy alebo oboje. Medzitým sú uvedené typy chorôb, ktoré môže kardiológ liečiť.
 • Infarkt
 • Zástava srdca
 • Arytmia
 • Ateroskleróza
 • fibrilácia predsiení
 • Vysoký krvný tlak alebo hypertenzia
 • Vysoký cholesterol a triglyceridy
 • Vrodené srdcové ochorenie
 • Kongestívne ochorenie srdca
 • Koronárna choroba srdca
 • Perikarditída
 • Ventrikulárna tachykardia.
Kardiológovia môžu tiež pomôcť poskytnúť rady o krokoch na prevenciu srdcových ochorení a udržanie celkového zdravia srdca.

Vyšetrenie rieši kardiológ a špecialista na cievy

Tu je niekoľko typov vyšetrení, ktoré môže urobiť odborník na srdce a cievy.
 • Elektrokardiogram (EKG), čo je test na zaznamenávanie elektrickej aktivity srdca.
 • Ambulantné EKG, čo je vyšetrenie na zaznamenávanie srdcového rytmu človeka pri športe alebo bežných aktivitách.
 • Záťažový EKG test, čo je vyšetrenie na zistenie zmien srdcového rytmu pri odpočinku a cvičení. Toto vyšetrenie má za cieľ zmerať výkonnosť a obmedzenia srdca.
 • Echokardiografia, čo je vyšetrenie pomocou ultrazvukového zobrazovania na meranie, ako dobre srdce pumpuje krv. Toto vyšetrenie dokáže identifikovať štrukturálne abnormality, zápal srdca alebo infekciu srdcových chlopní.
 • Srdcová katetrizácia, čo je postup vloženia malej trubice do srdca alebo do jeho blízkosti, aby sa zobrazili obrázky a funkcia srdca a pomohla sa uvoľniť blokáda.
 • Nukleárna kardiológia, čo je nukleárna zobrazovacia technika využívajúca rádioaktívne materiály na štúdium kardiovaskulárnych porúch a chorôb neinvazívnym spôsobom.

Poraďte sa s kardiológom a odborníkom na krvné cievy

Ak máte príznaky súvisiace so srdcovým ochorením, môžete sa obrátiť na kardiológa a vaskulárneho špecialistu. Symptómy, ktoré môžu naznačovať problém so srdcom, zahŕňajú:
 • Bolesť v hrudi
 • Ťažko dýchať
 • Závrate
 • Zmeny srdcovej frekvencie alebo rytmu
 • Vysoký krvný tlak.
Kardiológovia môžu liečiť aj jedincov, ktorí prekonali srdcový infarkt alebo majú v anamnéze iné srdcové choroby. Ak máte vysoké riziko srdcového ochorenia, napríklad ak máte rodiča s ochorením srdca v anamnéze, môže vám odporučiť návštevu kardiológa. Ak máte otázky týkajúce sa zdravotných problémov, môžete sa bezplatne opýtať svojho lekára priamo v aplikácii SehatQ family health. Stiahnite si aplikáciu SehatQ teraz z App Store alebo Google Play.