Poznajte správnu teplotu skladovania lieku podľa odporúčaní

Pokiaľ ide o kvalitu liečiva, veľmi dôležitú úlohu zohráva teplota skladovania liečiva. Dôvodom je, že ak nebudeme dbať na teplotu podľa vlastností lieku, liek sa môže poškodiť tak, že nie je bezpečný a prestáva byť účinný na konzumáciu. Aká je teda správna teplota skladovania liekov?

Vplyv teploty skladovania lieku na kvalitu

Každý liek má špecifické podmienky skladovania. Preto musí byť každý liek skladovaný podľa pokynov výrobcu, ktoré sú zvyčajne prispôsobené štandardom kvality lieku. Teplota skladovania lieku môže ovplyvniť vlastnosti a stabilitu alebo trvanlivosť formy a kvality lieku. Nesprávna teplota môže ovplyvniť účinok účinných látok obsiahnutých v lieku. Štruktúra lieku sa môže zmeniť tak, že má potenciál znížiť účinnosť liekov a môže dokonca vyvolať iné účinky, ako by mali. Okrem toho sa môže zmeniť aj doba skladovania lieku alebo doba expirácie lieku, ak liek nie je skladovaný pri vhodnej teplote. Štúdia odhalila, že antibiotiká ako ampicilín, erytromycín a furosemid v injekčnej forme, ktoré boli skladované pri nevhodných teplotách, vykazovali až o jeden rok rýchlejšiu zmenu doby expirácie. V dôsledku toho môže byť štítok s dátumom exspirácie lieku nepresný, takže liek už nemusí byť účinný na liečbu a dokonca nebezpečný na konzumáciu. [[Súvisiaci článok]]

Teplota skladovania lieku

Pozrite si obal lieku, aby ste určili správnu teplotu skladovania lieku. Ak nedostanete balenie, ktoré obsahuje popis jeho skladovania, opýtajte sa lekárnika, kde ste liek kúpili. Na základe oficiálnej príručky pre štandardizáciu liekových prípravkov, Indonézskeho liekopisu, skladovacia teplota a teplota, ktoré je potrebné pri liekoch zohľadniť, majú nasledujúce kritériá:
 • Chlad: teplota by nemala presiahnuť 8 °C
 • Chlad: teplota by mala byť medzi 8 – 15 °C
 • Izbová teplota: teplota by mala byť medzi 8 – 30 °C
 • Chladnička/chladnička: teplota chladničky alebo chladničky by mala byť medzi 2 – 8 °C
 • Mraznička/mraznička: teplota mrazničky alebo mrazničky by mala byť medzi 2 až -10 °C
 • Teplé: teplota by mala byť medzi 8 – 30 °C
 • Prehriatie: teplota nad 40 °C
Na základe vyššie uvedených pokynov sa skladovanie liekov potom rozdeľuje podľa dávkovej formy liekov s nasledujúcimi kategóriami:

1. Tablety a kapsuly

Lieky vo forme tabliet a kapsúl je potrebné skladovať na chladnom a suchom mieste a chrániť pred svetlom a vlhkosťou.

2. Emulzia

Emulzia je liek vo fľaši s obsahom prášku, ktorý je potrebné pred konzumáciou zmiešať s určitou tekutinou. Emulzie by sa mali skladovať vo vzduchotesných nádobách a chrániť pred svetlom a vysokými teplotami. Niektoré emulzie je tiež potrebné skladovať v mraze alebo na chladnom mieste.

3. Odpruženie

Suspenzia je tekuté liečivo, ale častice nie sú ľahko rozpustné vo vode. Suspenzia sa má uchovávať na chladnom mieste, ale nie v chladničke. Zmrazovaniu pri veľmi nízkych teplotách je potrebné sa vyhnúť, pretože môže spôsobiť aglomeráciu prášku prítomného v suspenzii liečiva.

4. Masť/krém/gél

Lokálne prípravky ako masti, krémy či gély by sa mali skladovať na chladnom mieste s uzavretou nádobou, aby sa obsiahnuté látky ľahko nepoškodili alebo nestratili vplyvom vzduchu. Prípravky tohto typu je tiež potrebné vždy chrániť pred vysokými teplotami a priamym slnečným žiarením.

5. Cestoviny

Ak nájdete liek vo forme pasty, uistite sa, že je skladovaný v tesne uzavretej nádobe na chladnom mieste, aby sa zabránilo vyparovaniu z vlhkosti.

6. Sirup

Sirup sa má uchovávať v tesne uzavretej fľaši a na chladnom tmavom mieste. Teplota skladovania sirupu by nemala presiahnuť 25 C.

7. Drop sirup/kvapka sirup

Skladujte pri teplote neprevyšujúcej 30 C na suchom mieste chránenom pred priamym slnečným žiarením.

8. Injekcia

Pri injekčných liekových prípravkoch musí byť skladovanie pri teplote do 30 C a chránené pred svetlom.

Ako správne uchovávať lieky?

Po tom, ako viete, aká je skladovacia teplota podľa typu lieku, mali by ste venovať pozornosť aj nasledujúcim veciam:
 • Aby sa predišlo kontaminácii, musí byť priestor na skladovanie liečiva čistý, suchý a bez domácich škodcov, ako sú potkany, šváby a podobné obťažujúce zvieratá. Odstráňte všetok prach, nečistoty a iné nečistoty, ktoré sa môžu nachádzať v úložnom priestore. Okamžite opravte, ak dôjde k úniku, ktorý umožňuje vniknutiu vody do nádoby na uchovávanie lieku.
 • Liek uchovávajte pri teplote a mieste odporúčanom na obale lieku. Požiadajte svojho lekárnika o špecifické pokyny na uchovávanie.
 • Vyhnite sa skladovaniu liekov v skrinke v kúpeľni, pretože teplo a vlhkosť zo sprchy, vane a umývadla môžu lieky poškodiť.
 • Vyhnite sa skladovaniu liekov v kuchyni. Uchovávajte škatuľku na lieky mimo sporáka a všetkých nástrojov, ktoré vydávajú teplo.
 • Lieky vždy uchovávajte v ich originálnom balení.
 • Ak je z liekovky vatový tampón, ihneď ho vyberte. Vatové guličky môžu nasať vlhkosť do fľaše.
 • Vždy uchovávajte liek mimo dosahu detí. V prípade potreby uložte liek do skrinky so západkou alebo zámkom.
 • Neužívajte lieky, ktoré vyzerajú poškodené, aj keď nie sú po expirácii. Defektné lieky sú zvyčajne charakterizované zmenou farby, textúry alebo vône,
 • Neužívajte tablety, ktoré sú zlepené, prasknuté, olúpané, tvrdšie alebo mäkšie ako ich pôvodná forma.
 • Zbavte sa liekov, ktoré sa už neužívajú.
 • Skontrolujte dátum exspirácie lieku. Okamžite vyhoďte lieky, ktoré sú po dátume spotreby.
 • Nesplachujte liek do záchoda, pretože môže kontaminovať vodné toky.
 • Ak liek vyhodíte do koša, najskôr ho zmiešajte s niečím, čo by ho mohlo poškodiť. Zmiešajte napríklad s kávovou usadeninou alebo zvyškami. Celú zmes vložte do uzavretého plastového vrecka.
 • Samostatné lieky, ktoré majú takmer rovnaký názov, aby nedošlo k zámene, napríklad paracetamol a piracetam. Pre zdravotnícky personál môže tento názov znieť úplne inak, no pre bežných ľudí môže byť mätúci.
Ak budete postupovať podľa vyššie uvedených krokov, vaše lieky môžu byť bezpečne uložené. Nezabudnite pravidelne kontrolovať schránku na uchovávanie liekov, aby ste sa uistili, že v nej nie sú uložené žiadne lieky po expirácii.