Spoznajte stredný mozog, regulátor motorickej funkcie

Stredný mozog alebo mezencefalón je časť mozgového kmeňa, ktorá spája prednú a zadnú časť mozgu. O tejto časti stredného mozgu sa hovorí len zriedka a možno to neviete jasne. Funkcia stredného mozgu však samozrejme stále zohráva dôležitú úlohu pri vykonávaných každodenných činnostiach. Ako vyzerá stredný mozog a prečo je stredný mozog dôležitý pre ľudské telo? [[Súvisiaci článok]]

Spoznajte stredný mozog

Stredný mozog je v hornej časti prednej časti mozgového kmeňa a ako už názov napovedá, je v strede predného a zadného mozgu. Stredný mozog je menší ako zvyšok mozgu. Hoci je veľkosťou najmenší a nachádza sa v strede, stredný mozog má rôzne veľmi dôležité úlohy. Vo všeobecnosti je stredný mozog rozdelený na tri časti, a to:
  • Tegmentum

Tegmentum prebieha pozdĺž stredného mozgu k mozgovému kmeňu. Tegmentum sa skladá z dvoch častí, a to z jadra, ktoré je červené a bohaté na železo, az pevnej časti, ktorá je sivá. Červené jadro sa podieľa na koordinácii a pohybe tela, zatiaľ čo sivá časť sa podieľa na potláčaní bolesti. Celkovo tegmentum funguje tak, aby udržalo telo v pohotovosti.
  • Mozgové stopky

Zadná časť stredného mozgu je známa ako mozgové stopky a skladá sa z dvoch párov nervových zväzkov, ktoré spájajú mozgový kmeň s predným mozgom. Časť mozgové stopky v strednom mozgu je dráha nervových signálov z mozgu do iných častí centrálneho nervového systému, ktoré sú dôležité pre koordináciu tela. V časti medzi tegmentom a mozgové stopky existujú vrstvy substantia nigra ktorý obsahuje bunky tvoriace hormón dopamín a ďalšie nervy, ktoré zohrávajú úlohu pri koordinácii pohybov tela.
  • Colliculi

Colliculi je horná časť stredného mozgu a pozostáva z dvoch párov zväzkov nervov pomenovaných superior colliculi a inferior colliculi. Časť nadriadený hrá úlohu pri spracovaní obrazov zachytených okom pred ich prenosom do iných častí mozgu. Medzitým časť menejcenný funkcie na spracovanie zvuku získaného z časti mozgu, ktorá má hlavnú úlohu v procese sluchu.

Funkcia stredného mozgu

Stredný mozog sa skladá z rôznych častí s rôznymi úlohami. Všeobecne povedané, tu sú funkcie stredného mozgu:
  • Hrajte úlohu v motorickom pohybe

Stredný mozog má dôležitú úlohu pri koordinácii pohybov tela, najmä pohybov očí, ako je rozšírenie zreníc. Stredný mozog funguje aj pri pohybe svalov tela.
  • Užitočné v procese zraku a sluchu

Stredný mozog nielenže prispieva k pohybu očí, ale zohráva úlohu aj v procesoch videnia a sluchu.
  • Spojenie mozgu s miechou

Stredný mozog je jednoznačne mostom medzi predným a zadným mozgom. Funkcia stredného mozgu však nie je len spojovacím článkom medzi predným a zadným mozgom, pretože stredný mozog je tiež spojovacím článkom medzi mozgom a miechou.

Poruchy, ktoré napádajú stredný mozog

Musíte byť oboznámení s Parkinsonovou chorobou, ktorá napáda nervové bunky v mozgu. Konkrétne toto neurologické ochorenie rozožiera časť nervových buniek vo výstelke mozgu substantia nigra a znižuje produkciu dopamínu. Parkinsonova choroba môže viesť k ťažkostiam s ovládaním motoriky a koordinácie tela, ktoré sa vyznačujú stuhnutosťou svalov, problémami s rovnováhou, trasom a spomaleným pohybom. [[Súvisiaci článok]]

Poznámky od SehatQ

Hoci je stredný mozog malý a málokedy sa o ňom hovorí, má veľmi dôležité funkcie v oblasti zraku, sluchu a koordinácie tela. Ak sa u vás vyskytnú vyššie uvedené príznaky Parkinsonovej choroby, okamžite sa poraďte s lekárom o správnej liečbe.