Chcete sa stať klinickým psychológom? Toto je Úloha a vzdelanie

Rastúca rozmanitosť problémov týkajúcich sa duševného zdravia vás môže viac zaujímať o skúmanie oblasti klinickej psychológie. Aby ste porozumeli viac, pozrite si úplné vysvetlenie oblasti psychológie na tomto.

Čo je klinická psychológia?

Klinická psychológia je oblasť psychológie, ktorá sa zameriava na diagnostiku a liečbu porúch emocionálneho, behaviorálneho a duševného zdravia. Čo sa týka iných problémov, ktoré môže liečiť klinická psychológia, vrátane porúch učenia, silného stresu, depresie, zneužívania návykových látok, úzkostných porúch a porúch príjmu potravy. Táto oblasť integruje vedu psychológie s liečbou zložitých problémov, ktoré môžu zažiť ľudia. Táto veda sa stáva zaujímavou pre niektorých ľudí, ktorí chcú študovať ľudské správanie a pracovať v tejto oblasti.

Staňte sa klinickým psychológom

Aby ste sa mohli ďalej angažovať vo svete klinickej psychológie, klinický psychológ je kariérnou voľbou, ktorú musíte urobiť. Klinickí psychológovia sa primárne zameriavajú na liečbu chronických duševných problémov, ako je schizofrénia a bipolárna porucha. A nielen to, klinický psychológ rieši aj ľahšie psychické problémy, ako sú úzkostné poruchy, stres, až po depresie. Každý klinický psychológ bude pracovať v rôznych funkciách. Existujú napríklad klinickí psychológovia, ktorí pracujú priamo s klientmi a prevádzkujú služby osobnej terapie. Tento typ klinického psychológa zvyčajne ponúka krátkodobé a dlhodobé ambulantné služby klientom, ktorí potrebujú pomoc pri zvládaní psychickej tiesne. Medzitým dostane klinický psychológ v školskom prostredí za úlohu pomáhať deťom, ktoré majú problémy s učením. Na univerzite môže klinický psychológ pomáhať študentom pri rozhodovaní o ich budúcom povolaní. Táto profesia tiež pomôže študentom zostať emocionálne zdravými a dosiahnuť ich akademické ciele. Aby sme lepšie porozumeli, uvádzame v prehľade niektoré úlohy klinického psychológa v spoločnosti.
  • Vykonávať hodnotenie a diagnostiku psychických porúch.
  • Liečiť psychické poruchy. Patria sem aj problémy so závislosťou od alkoholu a drog.
  • Ponúka svedectvo v právnych oblastiach súvisiacich s klinickou psychológiou.
  • Pomôžte klientom definovať plány a ciele.
  • Vyučovanie psychológie na univerzite.
  • Vykonávanie výskumu súvisiaceho s klinickou psychológiou.
  • Vytvárajte a spravujte programy na prevenciu a liečbu sociálnych problémov.
Existuje niekoľko prístupov, ktoré môžu klinickí psychológovia použiť pri plnení svojich povinností. Nasledujú niektoré z použitých metód.

1. Psychodynamický prístup

Táto perspektíva verí, že podvedomie hrá dôležitú úlohu v správaní človeka. Klinickí psychológovia, ktorí používajú túto terapiu, môžu použiť techniky, ako je voľná asociácia, aby preskúmali klientove nevedomé motivácie.

2. Kognitívno behaviorálna perspektíva

Klinickí psychológovia, ktorí používajú túto perspektívu, sa budú zaoberať tým, ako sa klienti správajú, myslia a cítia pri interakcii. Kognitívno-behaviorálna terapia sa často zameriava na zmenu myšlienok a správania, ktoré prispievajú k psychickému utrpeniu.

3. Humanistická perspektíva

Táto humanistická perspektíva je prístup, ktorý vníma klientov ako ľudské bytosti a zameriava sa na veci vlastné ľuďom, ako je sebaaktualizácia. [[Súvisiaci článok]]

Ako sa stať klinickým psychológom?

Ak vás oblasť klinickej psychológie zaujíma a chcete sa stať klinickým psychológom, potom je niekoľko vecí, ktorými musíte prejsť. Klinickí psychológovia musia mať doktorát z psychológie a absolvovať školenie s klinickým pozadím. Požiadavky na vzdelanie, aby ste mohli pracovať ako klinický psychológ, sú dosť prísne a trvajú dlho. Väčšina klinických psychológov strávi približne štyri až šesť rokov na postgraduálnej škole po získaní bakalárskeho titulu. Po ukončení akreditovaného postgraduálneho programu musia ašpirujúci psychológovia Kkinis tiež absolvovať školenie a skúšky pod dohľadom. To sú niektoré veci, ktoré potrebujete vedieť o klinickej psychológii a stať sa klinickým psychológom. Stať sa klinickým psychológom vám môže pomôcť prispieť spoločnosti k zvýšeniu povedomia o dôležitosti duševného zdravia.