9 spôsobov, ako vychovávať deti, aby boli múdre a poslušné bez nátlaku

Rodičovstvo je umenie. Neexistuje žiadne pevné pravidlo, čo sa dá a čo nie. Vrátane toho, ako vychovávať deti, aby boli múdre a poslušné, existujú výzvy, aby sa nestali príliš autoritárskymi rodičmi. Berte do úvahy aj to, ako môže charakter dieťaťa vstúpiť a byť nimi akceptovaný. Vzhľadom na to, že neexistuje jednoznačný vzorec na vzdelávanie detí, nie je potrebné porovnávať svoje rodičovstvo s ostatnými. Dajte dobrý príklad, aby rodičia mohli byť vzorom pre svoje deti.

Ako vychovávať deti k múdrosti a poslušnosti

V skutočnosti nie je povinnosťou dieťaťa byť bystré a poslušné. Smart nie je len o známkach na vysvedčení, ale aj v riešení problémov a empatii. Rovnako aj s postavou poslušného dieťaťa. To neznamená, že musia poslúchať všetky príkazy svojich rodičov. Deti musia zostať jednotlivcami, ktorí dokážu kriticky a logicky uvažovať o tom, čo ich rodičia učia. Tu je niekoľko spôsobov, ako vzdelávať deti, ktoré sa dajú prispôsobiť vzorom:rodičovstvo ty:

1. Buďte dobrým poslucháčom

Nebuďte len postavou rodiča, ktorá vždy rozpráva bez toho, aby dala priestor deťom. Buďte dobrým poslucháčom čohokoľvek, čo hovoria. Aj keď vaše dieťa hovorí stále to isté, pozorne počúvajte. Keď sú rodičia zvyknutí venovať svojim deťom pozitívnu pozornosť, môže to účinne zabrániť tomu, aby ich dieťa bolo ovplyvnené zlým správaním.

2. Validácia emócií

Je dôležité uistiť sa, že emócie vášho dieťaťa sú overené, bez ohľadu na ich formu. Zdôraznite deťom, že každá emócia, ktorú cítia, má svoje meno. Nielen to, požiadajte ich, aby povedali svojim rodičom, ako sa cítia. Odolajte nutkaniu bagatelizovať emócie vášho dieťaťa predpokladaním, že je príliš citlivé. To, čo sa rodičom zdá triviálne, môže byť pre deti veľkým problémom. Povedzte im preto, že rozumiete tomu, čo cítia, ako aj spúšťaču. Ak je niečo, čo treba opraviť, je to správanie, nie emócie. Pre deti je prirodzené cítiť rôzne emócie. Rozlišujte emócie, ktoré vznikajú pri nesprávnom správaní.

3. Postavenie rodičov má autoritu

Emocionálne overenie neznamená, že necháte svoje dieťa prevziať kontrolu nad dôležitými rodinnými rozhodnutiami. Je v poriadku pýtať sa na ich pocity, ale je to iné ako žiadať o povolenie na veľké rozhodnutia. Deti ešte nemajú kapacitu robiť zásadné rozhodnutia. Tu je úlohou rodičov poskytnúť svojim deťom istotu, že prijaté rozhodnutia sú naozaj zrelé a že ste tu pre ne.

4. Jasné pravidlá

Deti vedia lepšie stráviť jasné a jednoduché pravidlá. Vždy uveďte príčinu a následok uplatňovaných pravidiel. Keď napríklad požiadate svoje dieťa, aby išlo skoro spať, povedzte mu prečo. Logický dôvod, že spánok je veľmi dôležitý pre rast tela a mozgu. Keď deti pochopia koreláciu, ľahšie pochopia zmysel života. A nielen to, deti sú tiež ochotnejšie dodržiavať pravidlá, ak poznajú dôsledky, nie preto, že ich rodičia sledujú.

5. Dajte včasné varovanie

Aby ste sa odlíšili od autoritárskych rodičov, poskytnite včasné varovanie, keď sa deti zle správajú. Až potom, ak to dieťa zopakuje znova, môže nasledovať akcia. Nezabudnite dať varovanie iba raz. Neustále dávanie rovnakých varovaní spôsobí, že vaše dieťa si bude myslieť, že vaša hrozba nie je skutočne dokázaná.

6. Aplikujte logické dôsledky

Keď deti robia chyby, logicky aplikujte dôsledky za ich činy. Nezabudnite tiež podrobne uviesť, kedy tieto dôsledky skončia. Napríklad, keď vaše dieťa zmešká časový limit na hranie videohier, povedzte mu, že už nemôže používať tablet, kým nesplní úlohu načas počas jedného týždňa. Nezastavujte sa tam, diskutujte o dôvodoch, prečo sú „potrestaní“. Nájdite alternatívu, čo robiť, ak sa niečo podobné zopakuje.

7. Poskytujte stimuly

Netreba byť extravagantný, ale táto metóda môže byť spôsobom, ako vychovávať deti k múdrosti a poslušnosti. Vytvorte systém odmeny pre deti, keď sú úspešné pri prekonávaní správania, ktoré bolo ťažké zmeniť. Napríklad, keď si dieťa stihne umyť zuby pred spaním alebo sa ráno osprchovať.

8. Nechajte dieťa, nech si vyberie

Aj pri takých jednoduchých veciach, ako je oblečenie, ktoré si má obliecť, nechajte dieťa vybrať. Táto metóda učí deti, že majú právomoc rozhodovať sa. Môže to byť ustanovenie pre rozhodovanie v budúcnosti.

9. Vyvážte slobodu a zodpovednosť

Uistite sa, že dieťa dobre chápe, že tvrdosť jeho rodičov smeruje k tomu, aby bolo dieťa v budúcnosti úspešné. Takže rodičia môžu pomôcť, ale nie úplne. Poskytnite poradenstvo, ale nechajte zodpovednosť v ich rukách. [[Súvisiaci článok]]

Poznámky od SehatQ

Najdôležitejším z rôznych vyššie uvedených spôsobov je zabezpečiť, aby rodičia mali so svojimi deťmi zdravý vzťah. Samozrejme, poskytovať zoznam pravidiel a žiadať o ich dodržiavanie nie je správna cesta. Namiesto toho sa uistite, že dieťa dostane plnú pozornosť svojich rodičov. Vždy plánujte Hodnotný čas aby sa deti cítili milované a prijímané. Vďaka spojeniu budú teda citlivejšie na opravy a vstupy. Pre ďalšiu diskusiu o zdravom vzťahu rodič-dieťa, spýtaj sa priamo lekára v aplikácii SehatQ family health. Stiahnite si teraz na App Store a Google Play.