Proces sebaaktualizácie a vlastnosti, ktoré potrebujete vedieť

Počuli ste už niekedy pojem sebarealizácia? O sebarealizácii možno povedať, že je vrcholom zrelosti a zrelosti človeka, keď dokáže využiť svoj potenciál, ale pozná aj obmedzenia či nedostatky, ktoré v ňom existujú. Sebaaktualizácia je súčasťou teórie hierarchie potrieb, ktorú opísal Abraham Maslow. Podľa Maslowa človek dosiahne sebarealizáciu vtedy, keď splní viac základných potrieb, a to základné potreby (oblečenie, jedlo, prístrešie a bezpečnosť) a psychologické potreby (pocit lásky a hrdosti na osobné úspechy). Názory iných psychológov uvádzajú, že sebarealizáciu možno dosiahnuť aj vtedy, keď má človek stále „dieru“ vo svojich základných a psychologických potrebách. Tvrdia, že sebaaktualizácia popisuje skôr veľmi pozitívny postoj človeka k jeho rozvoju a zdraviu než k dosiahnutiu určitej dokonalosti, úspechu alebo šťastia.

Proces sebaaktualizácie

Sebaaktualizácia podľa odborníkov úzko súvisí s pozitívnym duševným zdravím. Preto ľudia, ktorí dosiahli sebarealizáciu, radšej sledujú osobné šťastie a úspechy, než aby sa oddávali vášňam a spoločenským tlakom, ktoré k nim vedú. Nikto sa však nerodí už na úrovni sebaaktualizácie. Tento psychologický stav sa získava dlhým procesom, dokonca aj rokmi, bez ohľadu na vek, rasu alebo pohlavie. Veci, ktoré spôsobujú, že človek zažíva sebarealizáciu, sú rôzne, napríklad:
 • Žiť život ako deti, absorbovať všetky veci (dobré aj zlé) v prostredí
 • Nehrajte na istotu a túžite skúšať nové veci
 • Počúvajte svoje srdce a myseľ, nielen na základe väčšinového hlasovania alebo prevládajúcej tradície
 • Vyhnite sa predstieraniu a buďte vždy úprimní k sebe aj k ostatným
 • Zodpovedne a tvrdo pracovať
 • Nebáť sa robiť nepopulárne rozhodnutia, aj keď tieto rozhodnutia idú proti väčšine
 • Uvedomte si svoje vlastné slabosti.
Dosiahnutie sebarealizácie neznamená, že ste sa zmenili na dokonalú ľudskú bytosť. Stále môžete byť vtipní alebo ľahkomyseľní, ale sústreďte sa na realizáciu svojho potenciálu.

Charakteristika sebaaktualizácie

Maslow uviedol, že počet ľudí, ktorí dosiahli úroveň sebarealizácie, je len 1 percento svetovej populácie. U tých, ktorí sú už na tejto úrovni sebaaktualizácie, bude vidieť, že zažijú zmenu v myslení, ktorá je zrelšia ako predtým. Jednou z najviditeľnejších vlastností týchto ľudí je, že majú pocit, že svet nemá hranice. Sú veľmi vizionárski, radi skúšajú nové veci, no nezabúdajte, že aj oni majú nedostatky, takže stále potrebujú pomoc iných. Sebaaktualizácia prinesie tieto vlastnosti:
 • realistické

Ľudia, ktorí dosiahli sebarealizáciu, sa neboja robiť riskantné kroky. Urobil tak však na základe realistických výpočtov, aby nekonal unáhlene.
 • Nediskriminačný

Sebaaktualizácia umožňuje človeku prijať seba a ostatných takých, akí sú. Rovnako dobre zaobchádzajú aj s ostatnými a bez ohľadu na ich postavenie, zázemie, sociálno-ekonomické podmienky alebo kultúru.
 • Sociálny duch

Ľudia, ktorí boli na úrovni sebaaktualizácie, majú osobnú etiku a veľkú zodpovednosť za seba a svoje okolie. Pomáhať druhým je jedným zo spôsobov, ako dosiahnuť šťastie.
 • nezávislý

Napriek tomu, že majú sociálneho ducha, sebarealizovaní ľudia sú veľmi nezávislí. Stále sa môže cítiť šťastný bez toho, aby musel obetovať šťastie iných.
 • Rešpektujte súkromie

Sebarealizovaní ľudia si vysoko cenia súkromie. Tieto chvíle samoty ich prinútia uvedomiť si svoj vlastný potenciál a hodnotu, ktoré môžu byť optimalizované pre blaho seba a svojho okolia.
 • Dobrý zmysel pre humor

Byť zrelý alebo zrelý so sebarealizáciou neznamená, že nemajú zmysel pre humor. Radšej sa však ‚smejú sami sebe‘, ako sa vysmievať z nedostatkov iných ľudí.
 • Spontánny

Sebaaktualizácia urobí človeka otvorenejším, nie strnulým a spontánnym pri vykonávaní noriem okolo seba. Vedia však prejaviť aj ušľachtilé správanie a neuraziť miestne zvyky.
 • Oceňujte proces

Ľudia so sebarealizáciou merajú úspech na základe procesu, ktorým prechádzajú, nielen na základe dosiahnutých výsledkov. Pokiaľ je pokrok a proces ich baví, dá sa povedať, že cieľ ich cesty sa naplnil.

Príklad sebarealizácie

Sebaaktualizáciu môžu vykonávať rôzne vekové kategórie a profesie, napríklad:
 • Umelec, ktorý zo svojho umenia nikdy nemal zisk, no napriek tomu maľuje, pretože ho to napĺňa a robí šťastným.
 • Žena, ktorá nachádza radosť z dosiahnutia majstrovstva v určitom koníčku.
 • Otec, ktorého cieľom je vychovať zo svojich detí pozitívnu silu vo svete.
 • Zamestnanec neziskovej organizácie, ktorý využíva svoje neustále sa zlepšujúce schopnosti na zlepšovanie života iných.
[[related-article]] Dosiahnuť sebarealizáciu nie je jednoduché. Ako prvý krok udržujte svoje duševné zdravie pozitívne, pretože tento faktor úzko súvisí s dosiahnutím sebarealizácie.