Príčiny bolesti krížov, ktoré potrebujete vedieť

Bolesť krížov je po ťažkostiach horných dýchacích ciest druhým najčastejším problémom, kvôli ktorému pacienti prichádzajú na ošetrenie k lekárovi. Odhaduje sa, že takmer každý človek aspoň raz v živote zažil bolesť krížov. Bolesť krížov, tiež známa ako muskuloskeletálne poruchy súvisiace s prácou, je bolestivý syndróm spôsobený prácou alebo aktivitou a vyskytuje sa častejšie u mužov. Podľa výskumu COPORD (Komunitne orientovaný program na kontrolu reumatických chorôb) Indonézia, miera prevalencie bolesti krížov u mužov je 18,2 %, zatiaľ čo u žien je to 13,6 %. Až 60 % dospelých pociťuje bolesti krížov v dôsledku problémov so sedením, ktoré sa vyskytujú u tých, ktorí pracujú alebo vykonávajú činnosti, ktoré sa väčšinou vykonávajú v sede. Dlhé sedenie v nesprávnej polohe môže spôsobiť napnutie chrbtových svalov a poškodenie okolitého mäkkého tkaniva. Ak tento stav pretrváva, môže to spôsobiť tlak na miechové platničky, čo môže spôsobiť vyčnievanie vankúšikov a tlak na miechové nervy. Keď ľudia sedia, maximálne zaťaženie je 6-7 krát ťažšie ako v stoji. Okrem dlhšieho sedenia môžu bolesti krížov spôsobiť aj iné namáhavé činnosti, ako napríklad zdvíhanie ťažkých predmetov. Pri zdvíhaní predmetov, ktoré sa nachádzajú nižšie, je často nesprávna poloha. Ak sa chystáte dvíhať predmet, ktorý sa nachádza nižšie, mali by ste začať najskôr drepom a potom zdvihnutím predmetu. Manipuláciu s pacientmi s bolesťami v krížoch je možné v závislosti od závažnosti ochorenia vykonávať medikamentóznou terapiou, fyzioterapiou, minimálne invazívnymi opatreniami až po chirurgický zákrok. Pri ťažkých stupňoch je zvyčajne riešením operácia. Mnoho ľudí s bolesťami krížov však prichádza k lekárovi so sťažnosťami na miernu bolesť a nevýznamné rádiologické príznaky, užívali lieky proti bolesti a niektorí absolvovali aj fyzioterapiu, no ich ťažkosti sa nezlepšili. Táto skupina má minimálne invazívne možnosti okrem chirurgického zákroku. Minimálne invazívne procedúry je možné okrem terapie využiť aj ako diagnostiku, aby sa zabezpečilo, že možný pôvod bolesti nie je z porúch obličiek, močového mechúra, pohlavných orgánov, dolného gastrointestinálneho traktu alebo dolných končatín. Jedným z najpoužívanejších minimálne invazívnych postupov je blokáda kaudálneho epidurálneho nervu. Táto akcia sa vykonáva injekciou lieku priamo do postihnutej oblasti nervu. Akciu možno zopakovať, ak pacient pocíti rovnakú sťažnosť v určitom časovom období. Dúfame, že po tomto úkone sa zníži stupeň bolesti pacienta a tým aj konzumácia liekov proti bolesti, ktoré môžu mať z dlhodobého hľadiska negatívny vplyv na žalúdok. Pacientov s bolesťami krížov by mal najskôr vyšetriť neurológ a až potom určiť, či sú alebo nie sú potrebné minimálne invazívne opatrenia. Tento úkon je možné vykonať v nemocnici s kompletným vybavením. Preto, ak trpíte bolesťami krížov, okamžite vyhľadajte liečbu. Neustále užívanie liekov nie je vždy riešením.