Porucha konverzie, keď stres stimuluje nervové problémy

Predstavovali ste si niekedy, že človek môže mať neurologické problémy v dôsledku stresu a traumatických udalostí? Áno, v zriedkavých prípadoch môže stres a psychické problémy viesť k príznakom nervového zrútenia. Táto porucha je známa ako konverzná porucha. Rozpoznajte symptómy a ďalšie dôležité veci súvisiace s poruchou konverzie.

Čo je to konverzná porucha?

Konverzná porucha je porucha vo fungovaní nervového systému s rôznymi symptómami, ktoré nemožno medicínsky vysvetliť fyzickou príčinou. Konverzná porucha, známa aj ako funkčné neurologické symptómy, spôsobuje symptómy od triašky, paralýzy, slepoty až po stratu sluchu. Odborníci sa najskôr domnievali, že neurologické problémy pri konverznej poruche vznikajú v dôsledku stresu a traumatických udalostí, ktoré človeka postihnú. To znamená, že sa verilo, že psychické problémy, ktoré pacienti prežívali, telo „premenilo“ alebo premenilo na fyzické symptómy. Pacient zažije traumatickú alebo stresujúcu udalosť a telo reaguje poruchami, ktoré zahŕňajú senzorickú a motorickú kontrolu. Dnes sa však konverzná porucha považuje za samostatnú poruchu. Psychologické problémy, ako sú trauma a stres, sa často vyskytujú u ľudí s konverznou poruchou, ale nie u všetkých pacientov. Pretože konverzná porucha zahŕňa neurologické aj psychologické poruchy, liečba pacientov s konverznou poruchou sa často prekrýva v oblasti psychiatrie a neurológie. Je však dôležité poznamenať, že symptómy pacienta sú skutočné a nie umelé.

Príznaky konverznej poruchy

Symptómy konverznej poruchy sa môžu líšiť od jedného pacienta k druhému. Tieto príznaky sa tiež líšia v závažnosti. Symptómy konverznej poruchy môžu zahŕňať:
 • Chvenie, ktoré môže byť sprevádzané obmedzeným vedomím
 • Ochrnutie, zvyčajne v rukách alebo nohách
 • Poruchy rovnováhy
 • Ťažkosti s koordináciou pohybov (ataxia)
 • Strata čuchu (anosmia)
 • Slabosť alebo necitlivosť v rukách alebo nohách
 • Poruchy zraku, ako je slepota alebo dvojité videnie
 • Ťažkosti s prehĺtaním, ktoré môže byť sprevádzané pocitom hrudky v krku
 • Hovorí nejasne alebo má ťažkosti s rozprávaním
 • Čiastočná alebo úplná strata sluchu
Pri konverznej poruche vyvolanej psychickými problémami sa symptómy môžu objaviť náhle, keď pacient zažije stresový alebo traumatický moment. Symptómy sú tiež pociťované a potom často náhle prestanú.

Čo presne spôsobuje poruchu konverzie?

Ako už bolo uvedené vyššie, odborníci nedokázali určiť konkrétnu príčinu konverznej poruchy. Predpokladá sa však, že existuje veľa rizikových faktorov alebo spúšťačov, ktoré spôsobujú, že človek pociťuje vyššie uvedené príznaky konverznej poruchy. Jedným z najčastejšie uvádzaných scenárov je, že porucha konverzie môže nastať, pretože telo reaguje na psychickú traumu alebo stresovú udalosť. Okrem stresu a traumatických udalostí je konverzná porucha ohrozená aj fyzickým zranením, infekciou, migrénou alebo záchvatmi paniky. Ženy sú tiež údajne náchylnejšie na konverznú poruchu ako muži.

Možnosti liečby zlyhania konverzie

Pretože symptómy sú rôzne, liečba konverznej poruchy musí byť prispôsobená špecifickým stavom pacienta. Do pomoci pacientom môžu byť zapojení lekári z rôznych špecializácií, vrátane neurológov, fyzioterapeutov, psychiatrov či psychológov, až po špecialistov na liečebnú rehabilitáciu. Tu sú možné riešenia zlyhaní konverzie:
 • Fyzioterapia na liečbu pohybových porúch
 • Pracovná terapia, ktorá pomáha pacientom vrátiť sa k ich každodenným aktivitám
 • Logopédia na pomoc pacientom s poruchami reči
 • Kognitívno-behaviorálna terapia pomáha pacientom identifikovať stresory a psychologické problémy, ktoré zažívajú. Pacient bude tiež nasmerovaný, aby sa naučil efektívnejšie reagovať, ak sa stretne so špecifickou spúšťacou situáciou.
 • Zvládanie stresu vrátane učenia sa techník progresívnej svalovej relaxácie a dychových cvičení
 • Hypnóza, teda terapia podávania sugescií, ktoré pomáhajú pacientom kontrolovať ich psychické problémy
 • Lieky, ako sú antidepresíva, ak je pacient indikovaný na depresiu

Dá sa zabrániť chybám pri konverzii?

Existuje niekoľko potenciálne účinných spôsobov, ako zabrániť rozpadu konverzií, vrátane:
 • Ak máte príznaky duševnej alebo emocionálnej poruchy, vrátane depresie, vyhľadajte pomoc psychiatra
 • Snažte sa udržiavať dobrú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom
 • Udržiavanie pozitívnych medziľudských vzťahov
Keďže porucha konverzie je často spúšťaná stresom a určitými psychologickými stavmi, hľadanie pomoci pri jej kontrole a zvládaní môže byť potenciálne účinné pri predchádzaní poruche konverzie. [[Súvisiaci článok]]

Poznámky od SehatQ

Konverzná porucha je porucha funkcie nervov, ktorú nemožno vysvetliť fyzickou príčinou. Konverznú poruchu často spúšťa stres a traumatické udalosti, aj keď nie vo všetkých prípadoch. Ak máte stále otázky týkajúce sa rozdelenia konverzií, môžete spýtaj sa lekára v aplikácii SehatQ family health. Aplikácia SehatQ je k dispozícii zadarmo na Appstore a Playstore ktorý poskytuje dôveryhodné zdravie.