Anterográdna amnézia, keď strata pamäti proti novým spomienkam

Amnézia alebo strata pamäti sa delí hlavne na dva typy, a to retrográdna amnézia a anterográdna amnézia. Pri retrográdnej amnézii si človek nedokáže spomenúť na minulé udalosti alebo predchádzajúce informácie. Pri anterográdnej amnézii sa však postihnutý stáva ťažkým alebo nie je schopný ukladať nové spomienky. Tento článok sa bude konkrétne zaoberať anterográdnou amnéziou a jej možnými príčinami.

Prečítajte si viac o anterográdnej amnézii

Anterográdna amnézia je stav, ktorý sťažuje alebo znemožňuje človeku uchovať si nové spomienky po tom, čo zažije určité spúšťacie udalosti. Predpokladajme napríklad, že osoba má zranenie mozgu 1. januára o 7:00. Potom bude mať ťažkosti alebo neschopnosť vybaviť si spomienky alebo udalosti, ktoré nastali po tejto hodine – ako keby sa mu pamäť zastavila 1. januára o 7:00. Anterográdna amnézia môže byť dočasná alebo trvalá. Napríklad prípady prechodnej anterográdnej amnézie sa môžu vyskytnúť, keď človek zažije výpadok prúdu v dôsledku konzumácie alkoholu. Po odznení účinkov alkoholu si bude môcť opäť ukladať a pamätať si nové spomienky. Anterográdna amnézia sa líši od retrográdnej amnézie. Ak retrográdna amnézia spôsobuje, že si človek nedokáže spomenúť na udalosti v minulosti, potom anterográdna amnézia spôsobuje neschopnosť uložiť a vybaviť si nové spomienky po spúšťacej udalosti.

Príznaky anterográdnej amnézie

Príznaky anterográdnej amnézie môžu primárne ovplyvniť ukladanie krátkodobej pamäte. Tento stav však môže stále vyvolať zmätok a frustráciu u ľudí, ktorí ho zažívajú. Osoba s anterográdnou amnéziou môže zabudnúť na nasledujúce „jednoduché“ veci:
  • Meno osoby, ktorú ste práve stretli
  • Telefónne číslo, ktoré práve dostal
  • Druh nedávno skonzumovaného jedla
  • Mená slávnych ľudí
  • Zmeny v životných udalostiach, ako sú zmeny zamestnania
Spomienky, ktoré nemožno uložiť pri anterográdnej amnézii, môžu byť úplné alebo čiastočné, s rôznym stupňom závažnosti u každého pacienta.

Aké sú príčiny a rizikové faktory anterográdnej amnézie?

Existuje niekoľko možných príčin anterográdnej amnézie – všetky súvisia s traumou alebo stresom mozgu. Faktory, ktoré môžu zvýšiť vaše riziko vzniku anterográdnej amnézie, zahŕňajú:

1. Užívanie drog

Krátkodobá anterográdna amnézia môže byť výsledkom užívania určitých liekov, vrátane benzodiazepínov. Benzodiazepíny sú spojené s anterográdnou amnéziou spolu s použitím nebenzodiazepínových sedatív, ako je zolpidem.

2. Traumatické poškodenie mozgu

Poškodenie časti mozgu nazývanej hipokampus alebo oblasti okolo neho je spojené s anterográdnou amnéziou. Otras mozgu alebo športové zranenia sú tiež ohrozené spustením tejto amnézie.

3. Zápal mozgu a mŕtvica

Zápal mozgu môže tiež zvýšiť riziko anterográdnej amnézie, vrátane encefalitídy. Okrem zápalu v mozgu môžu riziko anterográdnej amnézie zvýšiť aj iné choroby, ktoré napádajú mozog, ako napríklad mŕtvica.

4. Podstúpiť operáciu mozgu

Pacienti, ktorí podstúpia odstránenie určitých častí mozgu, sú vystavení riziku vzniku porúch spojených s anterográdnou amnéziou.

5. Strata pamäti po požití alkoholu

Osoba, ktorá konzumuje nadmerné množstvo alkoholu v krátkom čase, môže pociťovať stratu pamäti na určitý čas ( výpadok prúdu ). Pamäťová funkcia pijana alkoholu sa však vráti do normálu, keď sa z epizódy vráti k rozumu výpadok prúdu -jeho.

6. Chronický alkoholizmus

Okrem toho, že sa to deje počas epizódy výpadok prúdu u jedincov, ktorí sú chronicky závislí od alkoholu, sa môže vyvinúť nedostatok tiamínu (vitamínu B1). Nedostatok vitamínu B1 môže viesť ku Korsakoffovmu syndrómu, ktorý potom spôsobuje aj značné problémy s pamäťou.

7. Podstupovanie elektrokonvulzívnej terapie

ECT alebo elektrokonvulzívna terapia je účinná liečba depresie. Táto terapia však môže vyvolať vedľajšie účinky vo forme anterográdnej amnézie. Anterográdna amnézia ako vedľajší účinok ECT bola hlásená ako prechodná alebo krátkodobá.

Dá sa amnézia vyliečiť?

Doteraz neexistuje žiadny liek alebo liečba, ktorá by dokázala amnéziu vyliečiť. Liečebná stratégia lekára sa sústredí na zvládnutie stavu pacienta. Možnosti stratégie riadenia stavu pre anterográdnu amnéziu môžu zahŕňať:
  • Podávanie doplnkov vitamínu B1, ak má pacient nedostatok
  • Pracovná terapia, ktorá pomáha pacientom vykonávať základné činnosti každodenného života
  • Tréning pamäti
  • Technologické zásahy, ako napríklad používanie pripomienok
Hoci v niektorých prípadoch je anterográdna amnézia dočasná, u niektorých pacientov môže dôjsť k trvalej strate pamäti so zhoršením symptómov. Ak máte pocit, že pociťujete príznaky straty pamäti, najmä ak príčinu nemožno vysvetliť, odporúčame vám okamžite sa poradiť s lekárom. [[Súvisiaci článok]]

Poznámky od SehatQ

Anterográdna amnézia je amnézia, ktorá spôsobuje, že človek nie je schopný alebo sťažuje ukladanie nových spomienok. Tento stav môže byť dočasný alebo môže byť trvalý. Ak máte stále otázky týkajúce sa anterográdnej amnézie, môžete spýtaj sa lekára v aplikácii SehatQ family health. Aplikáciu SehatQ si môžete bezplatne stiahnuť na adrese Appstore a Playstore verné poskytovať spoľahlivé informácie týkajúce sa zdravia.