Poznať 7 talentov detí a ako vylepšiť ich potenciál

Každé dieťa sa v podstate rodí s rôznymi talentami. Talent detí môže byť ovplyvnený mnohými vecami, ako je dedičnosť, rodičovské vzorce, príjem výživy do sociálneho prostredia. Rad týchto faktorov môže ovplyvniť spôsob, akým funguje a vyvíja sa mozog dieťaťa.

Detské talenty sú rozdelené do týchto 7 kategórií

Vo všeobecnosti možno detské nadanie rozdeliť do siedmich typov kategórií, a to verbálne zručnosti, kognitívne zručnosti, fyzické zručnosti, tvorivosť, interpersonálne zručnosti, intrapersonálne zručnosti a prirodzené zručnosti.

1. Verbálne zručnosti

Rozpoznanie talentu detí, ktoré majú verbálne schopnosti, možno poznať prostredníctvom schopnosti dieťaťa spracovať jazyk. Vo všeobecnosti deti, ktoré majú verbálne schopnosti, radi rozprávajú, rozprávajú príbehy a sprostredkúvajú veľa vecí svojim rodičom, aj keď vety nie sú dokonalé. Aby ste to zdokonalili, môžete so svojím drobcom často komunikovať. Zvýšte sluch, čo chce vaše dieťa povedať. Zdokonaľte svoj talent zdieľaním nových vedomostí čítaním rozprávok, detských encyklopédií a iných zaujímavých čítaní. Pozvite ho aj na návštevu knižnice, záhrady vedomostí a kníhkupectiev. Požiadajte svoje dieťa, aby prerozprávalo knihy, ktoré číta, a zážitky, ktoré za jeden deň zažije. Pomaly ho môžete pozvať na diskusiu, zdokonaľovať svoje schopnosti pri riešení problémov a prinášať nové nápady, ktoré možno vyjadriť aj písaním. Keď začnete písať, môžete svojho drobca pozvať, aby písal listy členom rodiny alebo zapisoval zážitky a dokonca aj vymyslené príbehy, ktoré má na mysli. Deti, ktoré sú nadané vo verbálnych zručnostiach, môžu byť tiež nasmerované k spievaniu a rozpoznávaniu slovnej zásoby prostredníctvom pesničiek.

2. Kognitívne schopnosti

Rozpoznanie kognitívne zručného talentu dieťaťa možno vidieť z rýchlosti, akou dieťa zachytáva a spracováva informácie, vrátane počítania. Deti s dobrými kognitívnymi schopnosťami majú záujem o akademickú pôdu. Zdalo sa, že je také ľahké stráviť a analyzovať lekcie, ktoré zostrujú mozog. Ak chcete nasmerovať ich zručnosti, môžete svojho drobca pozvať, aby sa zahral na zábavné hry, ako je IQ Set, na jednoduchú matematiku okorenenú každodennými príbehmi, ako aj na čítanie všeobecných kníh.

3. Fyzické zručnosti

Deti, ktoré sú pohybovo nadané, nemajú vždy ideálnu postavu. Mnoho profesionálnych športovcov bolo v detstve neúmerne veľkých, ale počas života dokázali rozvíjať svoje nadanie v pohybových schopnostiach. Deti, ktoré sú nadané vo fyzických alebo kinestetických zručnostiach, si zvyčajne užívajú a ovládajú pohyb v športe, ktorý sa učia. Skúste svojho drobca pozvať na športy, ako je hranie lopty v teréne, plávanie, bicyklovanie v parku, bedminton, beh a iné športy, ktoré ho zaujímajú.

4. Kreativita

Tvorivé deti majú tendenciu byť kreatívny a robiť veci. Dokáže rýchlo rozvinúť vášeň pre pečenie koláčov, výrobu origami a iné druhy remesiel pomocou ručných zručností, hrania hudby, spevu a kreslenia. Ak chcete zdokonaliť jeho potenciál, môžete ho pozvať, aby skladal piesne, kreslil, vyrábal remeslá, šil alebo vyrábal koláče pomocou jednoduchých receptov.

5. Interpersonálne zručnosti

Rozpoznanie talentu detí, ktoré majú medziľudské zručnosti, sa dá poznať prostredníctvom schopnosti Malého vychádzať, ktorý je dobrý v porozumení a interakcii s inými ľuďmi. Aby ste to zdokonalili, môžete svojho drobca pozvať, aby spoznal nových priateľov, naučiť ho komunikovať v dave a hrať tímové hry. Okrem toho, že sú deti s medziľudskými zručnosťami výbornými komunikátormi, majú potenciál stať sa budúcimi vodcami.

6. Intrapersonálne zručnosti

Deti s intrapersonálnymi zručnosťami majú dobré analytické a reflexné schopnosti. Už od útleho veku je váš drobec schopný rýchlo pochopiť vzťahy príčiny a následku. Talent detí s intrapersonálnymi zručnosťami sa prejavuje aj vtedy, keď drobec dokáže emocionálnym prístupom pochopiť dianie okolo seba. Deti s intrapersonálnymi zručnosťami majú tiež radi teoretické knihy. Citlivosť svojho drobca môžete zdokonaliť tak, že ho pozvete na rôzne spoločenské aktivity, ako je návšteva detských domovov až po zdieľanie jedla s bezdomovcami na uliciach.

7. Prirodzené zručnosti

Deti s prirodzenými zručnosťami majú citlivosť k prírode, rastlinám, zvieratám a všetkému, čo súvisí s otázkami ochrany životného prostredia. Potenciál vášho drobca môžete nasmerovať tak, že ho pozvete na návštevu agroturistických destinácií, zoznámite ho so životom na plantážach a v poľnohospodárstve, vezmete ho do centra ochrany prírody a zvierat. [[Súvisiaci článok]]

Ako rozvíjať talent detí

Po poznaní rôznych príkladov detských talentov uvedených vyššie je teraz čas, aby otec a matka pochopili, ako rozvíjať talenty detí. Rozpoznať talent dieťaťa nie je také jednoduché, ako otáčať dlaňou. Pochopenie potenciálu a vôle Malého si vyžaduje čas a dlhý proces. Vo všeobecnosti sa talent u detí prejavuje vo veku 2-4 rokov. Na zisťovanie talentu Malého môžu oteckovia a mamičky použiť aj niekoľko ukazovateľov. Niektoré z týchto ukazovateľov zahŕňajú schopnosť zachytiť a rozvíjať informácie, pamätať si, sústrediť sa, mať motiváciu učiť sa a mať veľkú zvedavosť na veci, ktoré malého zaujímajú. Tu je niekoľko spôsobov, ako zistiť talenty raného detstva, ktoré možno vyskúšať:
  • Neponáhľajte sa a nútite dieťa

Jednou z chýb, ktoré rodičia robia pri skúmaní rozvoja záujmov a talentov v ranom detstve, je nútenie malého ponáhľať sa. Nenechajte sa príliš rýchlo „uhádnuť“ talenty svojho dieťaťa tým, že ich zaradíte do viacerých mimoškolských programov naraz. To môže dokonca ohroziť zdravie malého. Skúste byť trpezlivejší, aby ste videli vývoj dieťaťa a zároveň venovali pozornosť jeho potenciálu.
  • Odolnosť proti chybám

Spôsob, ako už od malička zisťovať talenty detí, ktoré musia otcovia a matky uplatniť, je tolerovať chyby. Napríklad váš drobec ukázal svoju schopnosť hrať s loptou, nečakajte, že bude robiť chyby. Je prirodzené, že deti pri skúmaní svojich talentov robia chyby. Okrem toho navštevoval futbalový kurz iba 1-2 týždne.
  • Pozorne sledujte zábavu svojho drobca

Počas obdobia rastu zvyčajne deti začnú o niečo prejavovať záujem. Či už ide o šport, knihy alebo varenie. Ak už vaše dieťa o niečo prejavilo záujem, skúste to siahnuť hlbšie.
  • Ochotný akceptovať detské nápady a túžby

Ďalším spôsobom, ako zistiť talent dieťaťa, je nechať dieťa vyjadriť svoje nápady a túžby. Pretože deti majú svoje vlastné záľuby a radosti. Keď sa dieťa odváži vyjadriť svoje myšlienky a túžby, skúste pozorne počúvať. Takto môžu mama a otec zistiť talent dieťaťa.
  • Dajte mu kompliment

Rozvoj záujmov a talentov v ranom detstve možno zdokonaľovať neustálym chválením. Keď sa vaše dieťa snaží robiť niečo, čo má rád, pochváľte jeho snahu. Predpokladá sa, že táto chvála motivuje deti, aby skúmali, čo sa im páči, aby sa ich talent mohol rozvíjať.
  • Nezasahujte často

Hlásenie z Detskej akadémie, nezasahujte príliš často, keď váš drobec skúma svoj talent. Nech sa snaží, ako najlepšie vie. Mama a otec musia zostať po jeho boku, aby poskytli smer, ak dieťa nájde „slepú uličku“. Vyhnite sa kritike, ktorá nie je konštruktívna. Hovorte slová plné nadšenia, aby boli deti motivované objavovať svoje talenty už od útleho veku. Toto je niekoľko spôsobov, ako rozvíjať talent detí, ktoré môžu vyskúšať mama a otec. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zdravia, neváhajte sa bezplatne opýtať lekára v aplikácii SehatQ family health. Stiahnite si ju teraz z App Store alebo Google Play.