Spoznať význam školy a jej rôzne funkcie

Každý nový školský rok rodičia súťažia o to, kto pošle svoje deti do svojich obľúbených škôl, aj keď si mnohí musia z rôznych dôvodov zahryznúť do zubov. Vlastne čo peklo zmysel školy? Prečo je výber dobrej školy taký dôležitý pre rozvoj dieťaťa?

Definícia školy

Definícia školy je vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje formálne úrovne vzdelávania, a to ako vo forme verejných (riadených vládou), tak aj súkromných škôl. Pri vykonávaní vyučovacej a učebnej činnosti je účelom školy vzdelávať žiakov pod dohľadom učiteľa. Kvalita škôl veľmi závisí od tohto vzdelávacieho procesu, ktorý môže byť podporený aj vybavením škôl, či už vo fyzickej forme (vybavenie a infraštruktúra), ako aj kompetentnosťou pedagogických zamestnancov. Čím lepšie je vybavenie školy, tým je dosť vysoká aj možnosť dobrých absolventov.

Funkcia školy

Po pochopení zmyslu školy musíte pochopiť aj funkciu školy pre deti. Detská organizácia OSN (UNICEF) ľutuje, že 1 z 5 školopovinných detí na svete nechodí do školy z mnohých dôvodov, pričom jednou z najzreteľnejších príčin je chudoba. V skutočnosti tým, že budú deti chodiť do školy, čaká pravdepodobne svetlá budúcnosť a môžu zlepšiť svoju životnú úroveň a životnú úroveň svojich rodín, a to z ekonomického aj zdravotného hľadiska. Rôzne funkcie školy pre deti, a to:

1. Otvorenie mysle

V škole sa deti budú učiť rôzne predmety, ako je matematika, jazyk, kultúra, história, čo obohatí ich pohľad na svet. Čím rozmanitejšie veci sa dieťa učí, tým širšie je myslenie dieťaťa, takže bude vnímať prostredie viac s otvorenou mysľou.s otvorenou mysľou).

2. Zdokonaľovať sociálne zručnosti

Vychádzajúc z vyššie opísanej definície školy, vzdelávacie inštitúcie nie sú len miestami, kde môžu deti študovať. Funkciou školy je aj miesto na socializáciu s priateľmi s rôznymi povahami, kultúrnym zázemím a sociálno-ekonomickými podmienkami. V škole sa deti naučia zmyslu pre súdržnosť a súťaživosť s ostatnými deťmi v ich veku. Ide o dôležitú súčasť rozvoja detského charakteru v budúcnosti.

3. Channelingové schopnosti

Okrem toho výhody školy pre deti, konkrétne miesto na usmerňovanie schopností. Ak má vaše dieťa rado rôzne pohybové aktivity, výber školy, ktorá má športové zariadenia a množstvo aktivít, je správna vec. V škole môžu deti využívať ihrisko alebo kamarátov s rovnakými športovými záujmami, aby sa ich hrubá motorika viac vycibrila.

4. Rozvíjať potenciál detí

V minulosti sa osnovy väčšiny škôl točili okolo predmetov, ktoré tuhý s pevným bodovacím systémom. V súčasnosti však existuje mnoho typov škôl, ktoré sú flexibilnejšie a orientované na rozvoj potenciálu detí, ktoré sú skutočne odlišné. Napríklad existuje materská škola, ktorá svojich žiakov vôbec neučí čítať – písať – počítať a zapája viac detí do hier, ktoré zdokonaľujú ich kognitívne schopnosti. Nech už si vyberiete akúkoľvek školu, uistite sa, že vyhovuje stavu vášho dieťaťa. [[Súvisiaci článok]]

Úroveň školského vzdelávania v Indonézii

V Indonézii vláda vyžaduje, aby každé dieťa navštevovalo školu aspoň 12 rokov alebo ekvivalent základného a stredoškolského vzdelania. Okrem toho však existujú ďalšie úrovne vzdelávania, konkrétne vzdelávanie v ranom detstve (PAUD) a vysokoškolské vzdelávanie.

1. PAUD

PAUD je vzdelávacia inštitúcia pre deti vo veku 0-6 rokov vo forme Play Group (KB) pre deti vo veku 0-4 rokov a Materská škola (TK)/Raudhatul Athfal (RA) pre vek 4-6 rokov. Účelom PAUD je pomáhať deťom rásť a rozvíjať sa fyzicky a duchovne a zároveň pripraviť ich najmenších na vstup do ďalšieho vzdelávania.

2. Základné vzdelanie

Základné vzdelanie je úroveň formálneho vzdelávania, ktorá je základom stredoškolského vzdelávania. Definícia základnej školy tu zahŕňa základnú školu (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI) alebo iné ekvivalentné formy, ktoré sa odporúčajú ako mladšie stredné školy (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MT) alebo iné ekvivalentné formy.

3. Stredoškolské vzdelanie

Stredoškolské vzdelanie je mostom medzi deťmi, ktoré ukončili základné vzdelanie a deťmi, ktoré sa budú pripravovať na vysokoškolské vzdelanie. Formou stredoškolského vzdelávania v Indonézii je stredná škola (SMA)/Madrasah Aliyah (MA), stredná odborná škola (SMK)/odborná škola Madrasah Aliyah (MAK) alebo iné ekvivalentné formy.

4. Vysokoškolské vzdelanie

Vysokoškolské vzdelávanie je v podstate vzdelávanie vykonávané univerzitami, a to buď prostredníctvom diplomových, bakalárskych, magisterských, špecializovaných alebo doktorandských programov. Samotná forma tejto vysokej školy je rôzna, môže byť vo forme univerzít, polytechniky, stredných škôl a inštitútov. To je dôvod, prečo deti musia chodiť do školy a úroveň vzdelania, ktorú musia absolvovať. Dúfajme, že vyššie uvedené vysvetlenie vám umožní uvedomiť si, aké dôležité je vzdelanie pre vaše dieťa,