Toto je vplyv označovania na duševné zdravie

Označovanie je razenie niekoho na základe správania danej osoby v určitom čase. Toto označenie môže mať významný vplyv na duševné zdravie, najmä ak má pečiatka negatívnu konotáciu. Keď človek dostane určitú nálepku alebo pečiatku, bude sa ňou podvedome riadiť. Napríklad existuje dieťa, ktoré je často označené alebo nazývané hlúpym, keď nevie odpovedať na otázku. V dôsledku toho sa bude považovať za hlúpeho. To bude mať samozrejme negatívny vplyv na budúcnosť.

Viac o teórii označovania

Označovanie v skutočnosti musel robiť takmer každý. Vo vašej mysli musí existovať určitá osoba, ktorá je označená ako zlý človek, lacný, dobromyseľný alebo označená na základe svojej práce, lekár, spevák alebo športovec. Toto razenie síce na prvý pohľad nie je dôležité, ale nepriamo vystihuje identitu osoby. Pri označovaní identity niekoho od vás existujú určité očakávania týkajúce sa správania tejto osoby. Práve toto očakávanie potom spustí stres, a to tak na etiketovačke, ako aj na etikete. Očakávania identity bývajú rigidné. V skutočnosti vieme sami, že každý človek sa môže zmeniť.

Príklad označovania

Tu je niekoľko príkladov označovania v každodennom živote.

• Príklady označovania iných

Označili ste A za dobrého človeka. Potom A prejavuje správanie, ktoré je vhodnejšie na označenie za zlého človeka. To bude pre vás ťažké prijať to. Pretože vo vašej mysli existuje očakávanie, že A bude vždy dobré. Označovanie vás núti myslieť si, že dobrí ľudia sú vždy dobrí a zlí ľudia sú vždy zlí. V skutočnosti sa to však nestalo. Dobrí ľudia majú zlú stránku a naopak. Zlí ľudia majú stále dobrú stránku. Tento nesúlad medzi očakávaniami a realitou môže vyvolať stres alebo tlak, najmä ak má zmena zásadný vplyv na váš život.

• Príklady prijímania štítkov od iných

Ťažké môže byť aj prijímanie štítkov. Označenie môže pochádzať od iných ľudí alebo od vás samotných.

Pre gazdinky, ktoré sa musia vrátiť do práce napr. K žene sa zatiaľ tak viaže nálepka gazdiná. Keď ju potom okolnosti prinútia pracovať, aby uspokojila životné potreby, identitu ženy v domácnosti bude ťažké odstrániť. Ľudia sa budú čudovať, prečo sa matka vrátila do práce. Rovnako sa matka môže cítiť previnilo, že sa vzdala svojho postavenia ženy v domácnosti, pretože svoje dieťa musí „nechať“ doma. Pocity viny, ktoré pretrvávajú, sa časom môžu rozvinúť do depresie. Označovanie robí myseľ, ktorá by mala byť otvorená čo najširšie, aby mala úzke hranice. To platí pre etiketovateľa aj pre príjemcu etikety. Preto, aj keď sa označovaniu nedá úplne vyhnúť, je potrebné toto správanie výrazne obmedziť. Prečítajte si tiež:Prečo ľudia radi klebetia? Toto je vedecký dôvod

Vplyv označovania na duševné zdravie

Označovanie môže vyvolať rôzne dopady na duševné zdravie človeka, ako napríklad nasledujúce.

1. Pocit menejcennosti

Keď je pripojená negatívna nálepka, potom sa objaví pocit menejcennosti. Označenie prinúti ľudí veriť, že pečať, ktorú ľudia dávajú, je realitou, ktorú treba akceptovať.

2. Nosenie priloženej stigmy

Priložený štítok rodí stigmu. Niekto, kto dostane negatívnu stigmu, bude cítiť rôzne negatívne emócie, ako je hanba, vina a depresia.

3. Núti niekoho izolovať sa od spoločenského života

Všetky tieto negatívne emócie, ktoré sú pociťované, spôsobia, že označená osoba sa stiahne zo spoločenského života. Robí sa to ako spôsob ochrany pred rôznymi bolestivými následkami, ktoré sa vyskytnú alebo vyskytnú. Označovanie, ktoré vedie k stigme, môže byť diskriminované mnohými spôsobmi. Negatívne nálepkovanie môže niekomu sťažiť nájsť si prácu, byť podceňovaný ostatnými a ešte viac zraniteľný voči prenasledovaniu.

4. Dôvera je taká nízka

Negatívne veci, ktoré sa dejú, spôsobujú, že ľudia, ktorí dostávajú negatívne nálepky, strácajú sebadôveru. Nielen u dospelých. U detí sa to môže tiež stať. Napríklad je tam dieťa, ktoré na hodine raz zle odpovie na otázku, potom sa učiteľ a jeho kamaráti zasmejú a nepriamo to označia za hlúposť. To spôsobí, že dieťa už nebude mať odvahu odpovedať na otázky učiteľa pred kamarátmi. Jeho sebavedomie bolo preč.

5. Schopnosť sa nerozvíja a neslobodno vykonávať činnosti

Stratená dôvera spôsobuje, že stráca aj mnohé príležitosti, vrátane príležitostí učiť sa. Z dlhodobého hľadiska môže označovanie spôsobiť, že niekto nebude lenivý, ale bude sa hanbiť učiť sa. To, samozrejme, môže spôsobiť, že sa jeho schopnosti nerozvinú a v konečnom dôsledku nebude môcť vykonávať činnosť z dôvodu obmedzených schopností. [[related-article]] Všetky účinky vyššie uvedeného označovania môžu prebiehať ako nebezpečný cyklus, ktorý sa bude ďalej otáčať, ak sa tento stereotyp okamžite nezastaví. Riešenie označovania nie je jednoduché. Zmeniť pohľad ľudí na nás nie je jednoduché. Ale ešte ťažšie je zmeniť pohľad na seba. Ak sa už cítime bezcenní, neistí a musíme sa držať ďalej od spoločenských kruhov, otočenie všetkých týchto negatívnych emócií si vyžaduje ďalšie úsilie. Ak patríte k ľuďom, ktorí pociťujú negatívny dopad nálepkovania, neváhajte požiadať o odbornú pomoc, či už psychológa alebo psychiatra.