Tipy na trénovanie sociálnej inteligencie, aby bola flexibilná v spoločnosti

Páči sa mi to socialny MOTYL, Zdá sa, že niekto s vysokou sociálnou inteligenciou veľmi dobre vie, čo povedať a urobiť v sociálnych situáciách. Tiež pôsobia sebavedomo, aj keď sú v dave ľudí. Teória o sociálnej inteligencie tiež skúma, ako je niekto dobrý v rozpoznávaní toho, čo cítia iní ľudia. Akoby mohli byť citlivejší a empatickejší, takže ich sociálne interakcie sú dobré.

Charakteristika ľudí so sociálnou inteligenciou

Tento pojem prvýkrát predstavil psychológ zo Spojených štátov amerických menom Edward Thorndike v roku 1920. Sociálna inteligencia podľa neho znamená schopnosť porozumieť a ovládať iných ľudí. Nielen to, táto inteligencia tiež opisuje, ako môže človek konať múdro vo svojich vzťahoch s inými ľuďmi. Okrem toho jednotlivci, ktorí majú veľmi dobrú sociálnu inteligenciu, budú vykazovať vlastnosti ako:
  • Efektívny poslucháč

Ľudia, ktorí majú sociálnej inteligencie dobro nie je len počúvať iných ľudí, len aby sme vedeli odpovedať. Namiesto toho skutočne venujú pozornosť tomu, čo hovorí druhá osoba. Ľudia zapojení do konverzácie sa budú cítiť porozumení a spojení.
  • Dobrý v rozprávaní

Ak ste niekedy videli niekoho, kto vie poriadne rozprúdiť atmosféru, možno si jeho sociálna inteligencia zaslúži palec hore. Môžu sa s kýmkoľvek porozprávať na akúkoľvek tému. Vedia byť múdri, vhodní, úprimní a pri rozprávaní aj vtipní. Nielen to, ľudia s touto postavou si tiež dokážu zapamätať podrobnosti o iných ľuďoch, takže dialógy budú zmysluplnejšie.
  • Riadenie reputácie

Povesť je ako štítok pripevnený k osobe. Ľudia s dobrou sociálnou inteligenciou skutočne zvažujú, aký dojem zanechá v očiach ostatných. Samozrejme, tento aspekt reputácie je veľmi zložitý a musí byť vyvážený. Ak nie ste zruční, môže sa stať, že budete konať bez toho, aby ste boli sami sebou, len aby ste urobili dobrý dojem pred ostatnými.
  • Správna argumentácia

Jedinci s vysokou sociálnou inteligenciou veľmi dobre vedia, že argumentovať alebo niečo dokazovať tým, že sa ostatní cítia nepríjemne, je nesprávna cesta. Neobvinia hneď nápad niekoho iného, ​​že je nesprávny. Na druhej strane radi počúvajú s otvorenou mysľou bez ohľadu na to, či s prezentovanými myšlienkami súhlasia alebo nesúhlasia. [[Súvisiaci článok]]

Ako zdokonaliť sociálnu inteligenciu?

Hoci nie sú vrodené, existujú ľudia, ktorí sú schopní rýchlo zvládnuť sociálnu inteligenciu. Na druhej strane sú aj takí, ktorí sa to musia naučiť praktizovať. Našťastie existuje niekoľko stratégií, ktoré sa dajú použiť na budovanie zručností sociálnej interakcie človeka. Aká je taktika?

1. Počúvajte a sledujte podrobne

Počúvajte a pozorne sledujte svojho partnera, pokiaľ je to možné, počúvajte a podrobne sledujte, čo sa deje okolo. Ľudia s vysokou sociálnou inteligenciou budú starostlivo dodržiavať sociálne kódexy ľudí okolo seba. Automaticky to bude vidieť z ich interakcie s inými ľuďmi.

2. Zlepšite emocionálnu inteligenciu

Vyostrenie empatie môže ovplyvniť emocionálnu inteligenciu Vyostrenie emocionálnej inteligencie niekomu umožní ovládať svoje emócie a zároveň budovať empatiu k iným. Ako to zlepšiť, je presne rozpoznať, aké emócie pociťujete. Týmto spôsobom sa budete pomaly zdokonaľovať v rozpoznávaní emócií, ktoré cítia iní ľudia. Nielen to, samozrejme ho viete aj správne ovládať. ľudia s emočnej inteligencie Dobrý človek dokáže v určitých sociálnych situáciách dobre ovládať negatívne pocity, ako je hnev a frustrácia.

3. Rešpektujte rozdiely

Rešpektujte rozdiely Byť iný nie je problém. Táto hlavná myšlienka musí byť zakotvená v mysli každého, kto chce zdokonaliť svoju sociálnu inteligenciu. Ak je to potrebné, zistite kultúrne rozdiely ľudí vo vašom okolí, aby ste im lepšie porozumeli. Keď sa to zdokonalí, bude múdrejšie reagovať na rozdiely v spôsobe, akým ľudia reagujú na veci. Uznanie koreňov rôznych kultúr spôsobuje, že nie je pre niekoho ľahké posudzovať druhú osobu z negatívnej perspektívy.

4. Nácvik aktívneho počúvania

Jeden z zručnosti Hlavnou komunikáciou je aktívne počúvanie. Neprerušujte, keď druhá osoba hovorí. Pred odpovedaním si urobte prestávku na spracovanie toho, čo chce druhá osoba povedať. Vypočujte si výber slov druhej osoby, aby ste pochopili ich význam.

5. Rešpektujte ostatných

Ľudia so sociálnou inteligenciou majú určite hlboké spojenie s postavami, ktoré považujú za dôležité. Preto venujte plnú pozornosť emóciám svojho manželského partnera, detí, priateľov, spolupracovníkov a ďalších najbližších ľudí. Ignorovanie ich pocitov len sťaží spojenie. Niektoré z vyššie uvedených stratégií je určite nemožné zvládnuť cez noc. Je to rozumné. Pozrite sa, koľko ľudí sa zapojilo do nepríjemných rozhovorov kdekoľvek a kedykoľvek. Nie je však nič zlé na tom, nevzdať sa a pokračovať v zdokonaľovaní sociálnej inteligencie. Nie je to na škodu, vďaka tomu je niekto dobrý v komunikácii, ako aj v dobrých vzťahoch s inými ľuďmi. [[Súvisiaci článok]]

Poznámky od SehatQ

Neváhajte sa poučiť zo spôsobu interakcie ľudí, ktorí sú dobrí vo vytváraní atmosféry. Pozrite sa, ako počúvajú iných ľudí. Vyvarujte sa chybám, ktoré môže urobiť. Nikdy nie je neskoro zvládnuť toto. Ak sa chcete dozvedieť viac o sociálnej inteligencii, spýtaj sa priamo lekára v aplikácii SehatQ family health. Stiahnite si teraz na App Store a Google Play.