9 Terapia autistického dieťaťa, ktorá sa dá urobiť

Terapia pre deti s autizmom môže pomôcť deťom osvojiť si rôzne zručnosti a zlepšiť kvalitu ich života. Autizmus je porucha vývinu mozgu, ktorá môže u detí spôsobiť problémy so schopnosťami sociálnej interakcie, komunikácie a správania. Deti zvyčajne prejavujú príznaky autizmu v prvom roku života. Medzitým sa u malej časti detí prejavia symptómy len vo veku 18-24 mesiacov. Závažnosť tohto stavu sa pohybuje od miernej až po ťažkú. Aká terapia je teda potrebná pri liečbe autistických detí?

terapia pre autistické deti

Americké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) odhaduje, že približne 1 z 54 detí sa identifikuje s autizmom. Táto porucha môže byť charakterizovaná oneskorením reči, ťažkosťami pri interakcii s inými ľuďmi, vyhýbaním sa očnému kontaktu, nevedomým správaním sa, nezvyčajným správaním a ťažkosťami pri adaptácii, keď sa rutina mení. Typy terapie autizmu, ktoré možno urobiť, aby ste pomohli vášmu malému, sú:

1. Behaviorálna a komunikačná terapia

Pretože poruchy autizmu môžu spôsobiť problémy v komunikačných schopnostiach a správaní detí, je potrebná terapia pre deti s autizmom. Behaviorálna a komunikačná terapia môže pomôcť znížiť problémové správanie a naučiť deti nové zručnosti. Táto terapia naučí dieťa, ako konať v sociálnych situáciách alebo lepšie komunikovať s ostatnými. Okrem toho sa deti učia aj nové zručnosti a aplikujú ich v rôznych situáciách.

2. Logopédia

Logopedická terapia pomáha deťom lepšie rozprávať.Ľudia s autizmom môžu mať poruchy reči, čo sťažuje rozprávanie. Logopédia však môže pomôcť deťom rozprávať a lepšie komunikovať. Okrem toho môže táto autistická terapia zahŕňať neverbálne schopnosti, ako je očný kontakt, striedanie sa v rozprávaní, používaní a chápaní pohybu. Možno sa dieťa učí vyjadrovať aj pomocou obrázkových symbolov alebo posunkovej reči.

3. Pracovná terapia

Ergoterapia učí životné aktivity a správne používanie predmetov každodennej potreby, ako je držanie lyžice alebo zapínanie košele. Táto terapia autistického dieťaťa sa zameriava na potreby a ciele dieťaťa, napríklad na sebaobsluhu, sebarozvoj alebo iné aktivity.

4. Aplikovaná analýza správania (ABA)

Aplikovaná analýza správania (ABA) môže posilniť pozitívne správanie a zabrániť negatívnemu správaniu s cieľom zlepšiť rôzne zručnosti. Bude sa tiež sledovať a merať pokrok detí s autizmom. ABA pozostáva z rôznych typov, ktoré sú prispôsobené potrebám detí.

5. Vizuálna terapia

Ďalšou liečbou autistických detí je vizuálna terapia. Táto metóda komunikačného učenia sa uskutočňuje prostredníctvom obrázkov. Komunikačný systém na výmenu obrázkov (PECS) používa obrázkové symboly na výučbu komunikačných zručností. Deti budú pomocou obrázkových symbolov klásť a odpovedať na otázky alebo viesť rozhovory. Táto terapia je určená pre autistické deti, ktoré nevedia rozprávať, nerozumejú alebo je im ťažko rozumieť.

6. Rodinná terapia

Rodinná terapia je užitočná na učenie sa interakcie s deťmi s autizmom Rodinná terapia umožňuje rodičom alebo iným členom rodiny naučiť sa hrať a komunikovať s deťmi s autizmom. Táto terapia autistických detí zlepší schopnosti sociálnej interakcie, zvládne problémové správanie a naučí zručnosti a komunikáciu v každodennom živote.

7. Terapia sociálnych zručností

Terapia sociálnych zručností učí deti zručnostiam, ktoré potrebujú na interakciu s ostatnými, vrátane rozhovorov alebo riešenia problémov. Terapia u autistických detí prebieha v skupinách alebo len so štyrmi očami.

8. Edukačná terapia

Manipulácia s deťmi s autizmom sa potom môže uskutočniť pomocou edukačnej terapie. Táto terapia je určená na zlepšenie sociálnych, komunikačných a behaviorálnych zručností dieťaťa. V rámci edukačnej terapie dostanú deti veľmi štruktúrovaný vzdelávací program. Deti predškolského veku, ktoré dostávajú túto terapiu, často vykazujú dobrý pokrok.

9. Senzorická terapia

Ľudia s autizmom majú poruchy zmyslového spracovania, ktoré spôsobujú problémy so spracovaním zmyslových informácií, ako je hmat, rovnováha a sluch. Senzorická terapia bude využívať kefy, hračky, trampolíny a iné predmety na stimuláciu rôznych zmyslov dieťaťa. [[Súvisiaci článok]]

Ciele zaobchádzania s autistickými deťmi

Špecifický liek na autizmus zatiaľ neexistuje. Rôzne vyššie uvedené terapie pre autistické deti však môžu zlepšiť vývoj dieťaťa. Cieľom manipulácie s autistickými deťmi je maximalizovať schopnosti detí, redukovať symptómy autizmu a podporovať ich rozvoj a učenie. Čím skôr sa liečba uskutoční, tým užitočnejšie bude dieťa pri učení sa sociálnym, komunikačným, funkčným a behaviorálnym zručnostiam. Ak je vášmu dieťaťu diagnostikovaný autizmus, poraďte sa so svojím lekárom o správnej liečebnej stratégii pre neho. Ak sa chcete dozvedieť viac o terapii autistických detí, spýtaj sa priamo lekára v aplikácii SehatQ family health. Stiahnite si teraz na App Store a Google Play .