Ako zlepšiť sebakontrolu je dobré pre zdravie

V živote máme určite sériu cieľov, ktoré musíme dosiahnuť. Existuje mnoho faktorov, ktoré ovplyvňujú dosiahnutie tohto cieľa. Jedna vec, ktorú môžeme ovládať, je sebakontrola.

Čo je to sebakontrola? Čo je pre nás dôležité?

Sebakontrola je schopnosť kontrolovať a regulovať vlastné reakcie s cieľom vyhnúť sa nežiaducemu správaniu, zvýšiť požadované správanie a dosiahnuť ciele. Tento cieľ môže mať mnoho podôb, ako je priberanie alebo chudnutie, pravidelné cvičenie a šetrenie peňazí. Sebakontrola je v živote veľmi dôležitá a jej úloha je kľúčová pri dosahovaní určitých životných cieľov. Bez ohľadu na to, aké ciele sa momentálne snažíte dosiahnuť, ako napríklad prestať fajčiť, získať vysokoškolský titul alebo začať so zdravou stravou, tieto ciele sa s väčšou pravdepodobnosťou dosiahnu, ak dokážeme ovládať seba a svoje správanie. Štúdia tiež zistila, že jednotlivci s dobrou sebakontrolou majú tendenciu byť šťastnejší a zdravší. Aj keď to teoreticky môže znieť jednoducho, väčšina ľudí verí, že sebakontrola je niečo, čo sa dá trénovať. Odborníkom sa tiež podarilo identifikovať faktory a stratégie na zvýšenie sebakontroly. Schopnosť človeka vykonávať sebakontrolu sa nazýva odhodlanie resp sila vôle. Sila vôle nám pomáha nasmerovať našu pozornosť, aj keď existuje veľa pokušení, ktoré môžu zasahovať do našich cieľov. Z biologického hľadiska je časťou mozgu, ktorá reguluje sebakontrolu, prefrontálny kortex. Táto časť má tiež dôsledky pre plánovanie, riešenie problémov a rozhodovanie. Nielen to, nervy v prefrontálnom kortexe tiež regulujú hodnotenie akcií a vyhýbajú sa veciam, ktoré nás môžu ľutovať.

Spojenie medzi sebaovládaním a fyzickým zdravím

Sebakontrola nesúvisí len s ovládaním správania pri dosahovaní určitých cieľov. Sebaovládanie ovplyvňuje aj fyzické zdravie, ako napríklad:
  • Štúdia zistila, že deti, ktoré majú vysokú sebakontrolu, majú v dospelosti menšiu pravdepodobnosť nadváhy.
  • Rôzne štúdie odhaľujú, že deti, pre ktoré je v detstve ťažké kontrolovať svoju sebakontrolu, sú vystavené väčšiemu riziku užívania drog a alkoholu v škole.
Sebaovládanie je v podstate prospešné, aby sme žili zdravým životným štýlom. Návyky, ako je druh jedla, ktoré jeme a ako často cvičíme, sú ovplyvnené sebakontrolou.

Takto nie je zlé, ak sebaovládanie veľmi úzko súvisí s fyzickým zdravím.

Ako zlepšiť sebakontrolu

Štúdie zistili, že sebakontrola má svoje hranice. Napriek tomu psychológovia odhaľujú, že silnú kontrolu správania vo vzťahoch možno dosiahnuť nasledujúcimi spôsobmi:

1. Identifikujte pokušenia a vyhýbajte sa im

Je skutočne ťažké vyhnúť sa pokušeniam, ktoré môžu vzniknúť, keď sa snažíme dosiahnuť cieľ. S trochou odhodlania však dokážeme tieto pokušenia identifikovať a vyhnúť sa im, aby naša sebakontrola nevyšla nazmar.

2. Vytvorte scenár

Dokážeme navrhnúť scenáre a situácie, pri ktorých sebaovládanie zakolísa. To znamená, že si predstavte, že čelíte pokušeniu. Aké kroky treba urobiť, aby sme sa nevzdali? Štúdia zistila, že vymýšľanie takýchto scenárov môže zvýšiť sebakontrolu, dokonca aj v situáciách, keď zažívame účinky vyčerpania ega (vyčerpanie ega). Únava ega je zjednodušene definovaná ako oslabený stav sebakontroly.

3. Cvičte so sebaovládaním

Sebakontrolu možno vnímať ako sval. Ak začneme pravidelne trénovať, svaly budú skutočne na chvíľu unavené. Svaly a sebaovládanie však časom zosilnie, ak ich budeme pravidelne precvičovať.

4. Sústreďte sa vždy na jeden cieľ

Stanovenie viacerých cieľov naraz (napríklad novoročné predsavzatie) je vo všeobecnosti menej efektívne ako jeden konkrétny cieľ v určitom časovom období. Stanovením konkrétneho cieľa môžeme sústrediť svoje sily na tento cieľ. [[Súvisiaci článok]]

Poznámky od SehatQ

Sebakontrola je schopnosť, ktorá nám umožňuje kontrolovať svoje správanie za účelom dosiahnutia určitých cieľov. Nie je to len teória, štúdie zistili, že sebakontrola je prospešná pre akademický výkon, zlepšuje akademický výkon sebavedomie alebo sebaúctu a lepšie duševné a fyzické zdravie.