Toto sú povinnosti detí v školách, ktoré musia byť splnené

Ako rodič môžete svoje deti v škole naučiť rôznym povinnostiam, keďže váš drobec preukázal pripravenosť chodiť do školy. Pretože sa od neho v škole vyžaduje, aby si plnil rôzne povinnosti a naučil sa byť zodpovedný sám za seba. Po nástupe do školy budú deti viac mimo domova. Začne sa tiež učiť niesť sa a vychádzať s kamarátmi. Preto je potrebná spolupráca rodičov pri učení týchto povinností, aby ich deti mohli dobre plniť.

Povinnosti detí v škole

Každá škola má vo všeobecnosti svoje vlastné predpisy, vrátane tých, ktoré sa týkajú povinností detí v škole. Existujú však rôzne študentské povinnosti, ktoré sa vo všeobecnosti uplatňujú na všetkých školách. Tu sú rôzne povinnosti detí v škole, ktoré je potrebné splniť. Usmerňujte dieťa, aby to robilo dobre, a vždy mu pripomínajte, aby tieto povinnosti vždy plnilo.

1. Načas

Jednou z povinností detí v škole, ktorú je potrebné vykonávať každý deň, je chodiť včas podľa určeného rozvrhu. Tu včas platí pre:
 • Vstup a odchod zo školy načas podľa vopred stanoveného rozvrhu.
 • Odovzdávajte úlohy a domáce úlohy včas.

2. Dodržiavať predpisy o školských uniformách

Ďalšou povinnosťou detí v škole, ktorú je potrebné splniť, je nosenie určitých uniforiem v súlade s predpismi. Každá škola môže mať iné jednotné požiadavky. Deti navyše väčšinou takmer každý deň musia nosiť iný model uniformy. Ako rodič to musíte vedieť aj vy, aby ste mohli svojmu dieťaťu pomôcť s prípravou oblečenia do školy. V Indonézii je dostupných niekoľko typov uniforiem:
 • Normálna uniforma
 • Batikované šaty
 • Tepláky
 • Slávnostné šaty
 • Skautská uniforma
 • Moslimské oblečenie (s uzavretým alebo dlhým rukávom a špeciálne pre moslimov).

3. Majte študijné vybavenie

Vzhľadom na to, že hlavným cieľom školopovinných detí je učiť sa, sú povinné pripraviť si na učenie aj všetko potrebné vybavenie. Naučte svojho drobca aj uchovávať používané knihy a písacie potreby, aby sa ľahko nestratili alebo nerozhádzali.

4. Vykonajte pravidlá triedy

Každá trieda bude mať pravidlá vytvorené učiteľom a študentmi. Rôzne povinnosti detí v škole súvisiace s triednym poriadkom sú:
 • Vykonajte demonštráciu podľa plánu
 • Vykonávajte úlohu správcu triedy (predseda triedy, pokladník, tajomník alebo iná sekcia) riadne a zodpovedne
 • Platba v hotovosti v triede podľa dohody
 • Buďte úprimní pri skúškach aj v každodennom živote.
[[Súvisiaci článok]]

5. Udržiavať podmienky v triede a škole

Po vstupe do školy majú deti aj povinnosť udržiavať podmienky v triede a škole. Niektoré z povinností, ktoré s tým súvisia, zahŕňajú:
 • Udržiavanie čistoty v triede a škole
 • Udržiavať stav vybavenia tried a školy, vrátane úmyselného nepoškodzovania a nečmárania
 • Používajte školské potreby opatrne
 • Vrátenie požičaných vecí alebo vybavenia na miesto po použití.

6. Udržiavať priaznivé podmienky na učenie

S podmienkami či atmosférou triedy súvisí množstvo povinností detí v škole. Pretože vhodná trieda môže pomôcť deťom učiť sa pohodlnejšie. Tu je niekoľko povinností, ktoré je potrebné splniť:
 • Usilovne študuj
 • Nerobte rozruch počas vyučovacích hodín alebo keď majú iné triedy skúšky
 • Nehádajte sa so spolužiakmi ani so školou
 • Urobte zadané úlohy, keď učiteľ nie je v triede.

7. Buďte láskaví k ostatným

V škole sa od detí vyžaduje láskavosť k ostatným. Musí rešpektovať svojich priateľov bez ohľadu na pôvod. Okrem toho sú deti povinné rešpektovať aj učiteľov, ktorí ich učia a vychovávajú.

8. Zúčastnite sa

K aktívnej účasti na vyučovaní patria aj povinnosti detí v škole, ktoré je potrebné realizovať. Tu sú niektoré povinnosti, ktoré s tým súvisia:
 • Aktívne učenie, napríklad pýtanie sa, keď nerozumiete, a odpovedanie na otázky učiteľa
 • Zúčastnite sa triednych aktivít
 • Prispievajte do skupinovej diskusie a práce
 • Zapájať sa do školských aktivít
 • Zúčastnite sa záujmových mimoškolských aktivít.
Rodičia musia svojim deťom pomáhať pri plnení rôznych povinností v škole. Preto musíte vedieť, aké sú pravidlá, ako aj činnosti, ktoré sa vyskytujú v triede a v škole. Ak sa zdá, že váš drobec má problémy s plnením povinností svojho dieťaťa v škole, pozvite ho na diskusiu, aby ste zistili prekážky a našli východisko. Možno budete musieť prediskutovať s domácim učiteľom, ak dieťa nie je schopné splniť si niektoré povinnosti, aby ste našli strednú cestu. Ak máte otázky týkajúce sa zdravia vášho dieťaťa, môžete sa bezplatne opýtať lekára priamo v aplikácii SehatQ Family Health. Stiahnite si aplikáciu SehatQ teraz z App Store alebo Google Play.