Medziľudské konflikty: typy a spôsoby ich riešenia

Konflikt je v živote prirodzená vec. V živote môže nastať veľa druhov konfliktov. Jedným z najčastejších problémov, s ktorými sa stretáva väčšina ľudí, sú medziľudské konflikty. Medziľudský konflikt je spor medzi dvoma alebo viacerými ľuďmi. Aj keď to nemá vždy vážny dopad, je dôležité, aby ste pochopili typy a spôsoby správneho riešenia konfliktov, aby sa vzťahy správne udržiavali.

Aké sú príčiny medziľudských konfliktov?

Príčinou medziľudských konfliktov môžu byť rôzne faktory. Vo všeobecnosti sa to deje preto, že ľudia v konflikte majú rôzne osobnosti, postoje, hodnoty a očakávania pri riešení problémov. Keď komunikujete alebo pracujete s ľuďmi, ktorí majú odlišné názory a ciele, konflikt je nevyhnutný. Osud alebo pokračovanie vzťahu je zvyčajne určené tým, ako vy a osoba zapojená do konfliktu problém vyriešite.

Typy medziľudských konfliktov

Medziľudské konflikty sa delia na niekoľko typov. Každý typ má iný problém v pozadí a môže sa vyskytnúť, verbálne aj neverbálne. Tu sú niektoré z typov:

1. Pseudokonflikt

Pseudokonflikt je medziľudský konflikt, ku ktorému dochádza v dôsledku nedorozumenia. Ľudia zapojení do tohto konfliktu cítia, že majú odlišné ciele, hoci v skutočnosti sú rovnaké. Spôsob, ako vyriešiť tento konflikt, nie je zložitý, účastníci sporu si jednoducho spolu sadnú a vyjasnia si príčiny nedorozumení.

2. Konflikty faktov

Tento typ konfliktu sa zvyčajne vyskytuje, keď dvaja alebo viacerí ľudia majú rozdielne názory na určité informácie. Aby ste to prekonali, jednoducho skontrolujete, či je zdroj informácií dôveryhodný a či je možné ho vysvetliť.

3. Konflikt hodnôt

Konflikt hodnôt je konflikt, ku ktorému dochádza, keď rozdiely v osobných hodnotách v rámci osoby vyvolávajú nesúhlas. Napríklad vy a vaši spolupracovníci máte rozdielne názory na práva na potrat. Tento typ konfliktu nemá vždy jasnú cestu k vyriešeniu. Každý má iné osobné hodnoty a presvedčenia. Preto jedným zo spôsobov, ako znížiť konflikt, je prijať ho a nevnucovať svoj názor iným ľuďom.

4. Politický konflikt

Tento typ konfliktu nastáva, keď máte rozdielne názory na akčný plán alebo stratégiu riešenia problémov v konkrétnej situácii s inou osobou. Medzi faktory, ktoré prispievajú k rozdielnosti názorov, patrí výchova k osobnosti. Napríklad každý rodič má svoj vlastný spôsob vzdelávania svojich detí. Ak vidíte, že vaša najbližšia osoba vzdeláva svoje dieťa iným spôsobom, môže to vyvolať konflikt.

5. Konflikt ega

Konflikt ega je konflikt, ku ktorému dochádza, keď jedna osoba nechce ustúpiť, aby vyriešila problém. Tento konflikt sa často rozvíja s inými typmi konfliktov, ktorých riešenie je potom čoraz ťažšie. Aby sa to vyriešilo, jedna zo strán sa musí vzdať. Ak nikto nie je ochotný ustúpiť, uskutočnené urovnanie sa s najväčšou pravdepodobnosťou vždy skončí neúspechom.

6. Meta konflikt

Metakonflikt je spor, ku ktorému dochádza, keď komunikácia medzi sebou nefunguje efektívne. Spôsob, ako vyriešiť tento konflikt, je jasná komunikácia. Ak sa to nevyrieši okamžite, vzťahy medzi ľuďmi, ktorých sa spor týka, sa môžu skomplikovať.

7. Konflikt dôvery

Nedôvera medzi sebou môže viesť ku konfliktom. Napríklad nemáte úplnú dôveru vo svoj tím v práci a snažíte sa robiť veci sami. To samozrejme môže vyvolať spor medzi vami a vašimi spoluhráčmi. Ak chcete vyriešiť tento konflikt, skúste tomu druhému dôverovať. Odložte svoje osobné ciele a sústreďte sa viac na spoločné ciele. [[Súvisiaci článok]]

Poznámky od SehatQ

Medziľudský konflikt je stav, ktorý nastáva, keď sú dvaja alebo viacerí ľudia zapojení do sporu. Spúšťače sa tiež líšia, od rozdielov v názoroch, osobnostiach, postojoch a hodnotách pri riešení problémov. Ak máte problém vyriešiť konflikt, poraďte sa s odborníkom. Neskôr vám a ľuďom zapojeným do konfliktu pomôžeme nájsť cestu, ako problém vyriešiť. Ak máte otázky týkajúce sa zdravotných problémov, môžete sa bezplatne opýtať svojho lekára priamo v aplikácii SehatQ family health. Stiahnite si aplikáciu SehatQ teraz z App Store alebo Google Play.