Týchto 9 spôsobov, ako sa vyhnúť elektrickým rizikám, môže ochrániť vašu rodinu

Musíte vedieť, ako sa vyhnúť elektrickým rizikám, aby ste znížili riziká, ktoré môžu byť život ohrozujúce. Nechránené elektrické nebezpečenstvo môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom (omráčenie) osoby a spôsobiť požiar. Elektrický šok je, keď sa vaše telo stane súčasťou elektrického obvodu alebo obvodu. Tento stav môže určite spôsobiť zdravotné problémy. Čím väčšie a dlhšie žihadlo trvá, tým je riziko vyššie. Tieto formy rizika siahajú od mierneho šoku, bolestivého šoku, zástavy dýchania, svalových kontrakcií, poškodenia nervov, ťažkých popálenín, porúch srdcového rytmu, zástavy srdca až po smrť.

Ako sa vyhnúť elektrickému nebezpečenstvu

Tu je deväť spôsobov, ako sa vyhnúť úrazu elektrickým prúdom, aby ste nepredstavovali riziko úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

1. Elektrické spotrebiče udržiavajte v suchu

Voda je veľmi silný vodič elektriny. Kombinácia vody a elektriny môže spôsobiť smrteľný úraz elektrickým prúdom. Preto vždy držte rôzne elektrické zariadenia mimo dosahu vody. Pred použitím sa uistite, že sú vaše ruky, telo a elektrické zariadenia suché. Ak do vody spadlo nejaké elektrické zariadenie, pred odpojením alebo zdvihnutím predmetu najskôr vypnite napájanie na elektrickom paneli.

2. Zistite príčinu elektrického rušenia doma

Ak dochádza k častým výpadkom prúdu v dôsledku skratu alebo preťaženia, okamžite problém vyriešte. Ak sa to nezačiarkne, môže to spôsobiť väčšie škody. Príčiny nepretržitého prerušenia prúdu sú zvyčajne:
 • Došlo k poškodeniu elektronického zariadenia
 • Kábel je starý a poškodený
 • Poškodenie poistky alebo ističa.

3. Elektrické opravy prenechajte odborníkom

Ďalším spôsobom, ako sa vyhnúť elektrickému nebezpečenstvu, je nechať elektrické problémy na odborníkov. Nesnažte sa vŕtať v elektroinštalácii vo vašej domácnosti, ak nemáte potrebné odborné znalosti. Chyby v elektrických inštaláciách môžu spôsobiť riziko úrazu elektrickým prúdom a požiaru. Kontrolu a opravu elektroinštalácie odporúčame nechať na odborníkov, aby ste sa vy a vaša rodina vyhli nebezpečenstvu elektrického skratu.

4. Nainštalujte správny typ žiarovky

Vedeli ste, že výber správnej žiarovky vo wattoch je spôsob, ako sa vyhnúť úrazom elektrickým prúdom? Žiarovky s príkonom vyšším ako je maximálna kapacita lampy môžu preťažiť vodiče. Tento stav predstavuje riziko prehriatia, skratu a požiaru. Tiež sa uistite, že sú žiarovky správne zapojené.

5. Zaistite bezpečnosť elektrickej zásuvky (zásuvka v stene)

Sú chvíle, keď zvedavosť núti dieťa sa nečinne dotýkať výstupného otvoru. To môže spôsobiť uštipnutie dieťaťa. Jedným zo spôsobov, ako sa vyhnúť elektrickému nebezpečenstvu pre deti, je inštalácia krytu zásuvky. [[Súvisiaci článok]]

6. Správne zaobchádzajte so zásuvkou

Musíte tiež skontrolovať elektrické zásuvky okolo domu, aby ste sa vyhli nebezpečenstvu elektrickým prúdom. Tu sú aspekty, ktoré je potrebné skontrolovať:
 • Nedovoľte, aby sa zásuvka uvoľnila, pretože môže spôsobiť otrasy, ktoré spôsobia skrat a požiar.
 • Nepreťažujte zásuvku viacerými hrotmi, adaptérmi a zástrčkami.
 • Nelámte zástrčku s tromi nožičkami, aby ste ju zapojili do zásuvky s dvoma otvormi. Vymeňte zásuvku za typ zástrčky s tromi otvormi, ktorý sa hodí k zástrčke elektronického zariadenia.
 • Pri vyťahovaní zástrčky držte zásuvku a zástrčku pevne za kábel. Deje sa tak tak, aby sa kábel nezlomil alebo neroztrhol, čím sa zvyšuje riziko skratu.

7. Pri používaní napájacieho kábla buďte opatrní

Elektrické káble sú časti elektrického zariadenia, ktorým by sa mala venovať pravidelná pozornosť, aby nedošlo k ich roztrhnutiu alebo poškodeniu. Tu sú veci, ktoré treba poznamenať o napájacích kábloch:
 • Predlžovací kábel používajte dočasne alebo len v prípade núdze.
 • Zlikvidujte všetky opotrebované alebo roztrhané káble a zástrčky.
 • Buďte opatrní pri inštalácii káblov na miestach, kde prechádza veľa ľudí.
 • Keď sa pokúšate odpojiť napájací kábel zo zásuvky, ťahajte za zástrčku, nie za kábel.

8. Ochrana proti prepätiu

Pri prehriatí elektrického zariadenia môže dôjsť k prepätiu. Tento stav môže spôsobiť poškodenie elektroniky požiarom. Ako sa vyhnúť nebezpečenstvu prepätia elektrickým prúdom je možné dosiahnuť vypnutím nepoužívaného elektronického zariadenia. Na ochranu elektronických zariadení pred skratmi v dôsledku nestabilného napätia môžete použiť aj elektrický stabilizátor.

9. Používajte bezpečnostné zariadenia proti úniku elektrického prúdu

Prerušovač obvodu pri zemnej poruche (GCFI) je zariadenie na zabránenie úniku elektrického prúdu. Toto zariadenie okamžite vypne napájanie, ak zistí elektrický nesúlad. Dá sa tak predísť riziku úrazu elektrickým prúdom alebo skratu. Ak vy alebo niekto z vašich blízkych utrpí silný zásah elektrickým prúdom, okamžite kontaktujte záchrannú službu, aby ste mohli dostať správnu liečbu. Ak máte otázky týkajúce sa zdravotných problémov, môžete sa bezplatne opýtať svojho lekára priamo v aplikácii SehatQ family health. Stiahnite si aplikáciu SehatQ teraz z App Store alebo Google Play.