Rozdiel medzi IQ a EQ, ktorý potrebujete vedieť

Pri hodnotení inteligencie človeka sa zatiaľ ľudia často fixujú na IQ. inteligentný kvocient ). Aj keď EQ ( emocionálny kvocient ) je tiež dôležitým faktorom pri identifikácii inteligencie osoby. Bohužiaľ, málokto vie o EQ. V skutočnosti sú tieto dva typy inteligencie veľmi odlišné. Aké sú teda rozdiely medzi IQ a EQ?

Rozdiel medzi IQ a EQ

Základné rozdiely medzi IQ a EQ, okrem iného:

1. IQ súvisí s logikou, EQ súvisí s emóciami

IQ je schopnosť človeka uvažovať a riešiť problémy pomocou matematických a logických prvkov. Táto intelektuálna inteligencia tiež predstavuje schopnosť vizuálneho a priestorového spracovania, znalosti sveta a silu pamäte. Medzitým EQ je schopnosť človeka porozumieť, ovládať, hodnotiť a vyjadrovať emócie. Emocionálna inteligencia sa sústreďuje aj na schopnosti, ako je identifikácia emócií, hodnotenie pocitov iných ľudí, ovládanie vlastných emócií, predstavovanie si pocitov iných ľudí, sociálna komunikácia a vzťah k iným.

2. IQ sa prináša od narodenia, EQ sa dá naučiť

Genetické faktory zohrávajú úlohu pri formovaní IQ, aby sa mohlo nosiť od narodenia. Environmentálne faktory sa však tiež považujú za vplyvné a možno ich rozvíjať s poznatkami získanými v akademickom procese. Medzitým je možné EQ učiť, zdokonaľovať alebo posilňovať kedykoľvek, najmä od útleho veku poskytovaním výchovy charakteru, modelovaním pozitívneho správania, povzbudzovaním k premýšľaniu o pocitoch iných ľudí a hľadaním spôsobov, ako byť empatickejší voči ostatným.

3. IQ je dobré v číslach, EQ je dobré v zvládaní emócií

Deti s vysokým IQ vo všeobecnosti vynikajú v práci na problémoch súvisiacich s číslami a analýzou údajov. Medzitým deti, ktoré majú vysoké EQ, dokážu dobre zvládať svoje emócie, takže sa vyhnú stresu, úzkosti alebo depresii. Dokonca sú schopní dobre porozumieť pocitom iných ľudí.

4. IQ je dobré akademicky, EQ je dobré v socializácii

V priemere ľudia s vysokým IQ dosahujú v testoch dobré výsledky. Žiaľ, akademická inteligencia nie je zárukou, že sa dokážu socializovať a budovať dobré pracovné či osobné vzťahy. Na rozdiel od ľudí s vysokým EQ, aj keď ich akademické skóre nie je dosť dobré, dokážu sa ľahko stýkať a riešiť sociálne problémy.

5. IQ úspech individuálne, EQ môže viesť tím

Ľudia s vysokým IQ bývajú úspešní individuálne, kde môžu využiť svoje uvažovanie na dosiahnutie toho, čo chcú. Medzitým ľudia s vysokým EQ môžu dobre pracovať v tímoch a môžu sa dokonca stať lídrami. Vďaka ľahkej blízkosti ľudí okolo neho majú ľudia s vysokým EQ tendenciu ukradnúť pozornosť publika. [[Súvisiaci článok]]

Ako zvýšiť IQ a EQ

Mať schopnosť mať vysoké IQ alebo EQ nestačí na dosiahnutie úspechu v živote. Preto musia byť tieto dve veci v rovnováhe. Ak máte pocit, že máte nízke IQ, tu sú spôsoby, ako zvýšiť IQ, ktoré môžete vyskúšať:

1. Vykonávanie činností, ktoré zlepšujú pamäť

Činnosti, ktoré vyostrujú pamäť, môžu nielen zlepšiť pamäť, ale aj uvažovanie a jazykové schopnosti. Medzi aktivity, ktoré zahŕňajú trénovanie pamäte, patrí hranie krížoviek, porovnávanie kariet a sudoku.

2. Vykonávať vizuopriestorové aktivity

Vykonávanie vizuálno-priestorových aktivít, ako napríklad hranie sa v bludisku, vám môže pomôcť zvýšiť vaše IQ vyostrením vizuálneho a priestorového uvažovania.

3. Vedenie vzťahového tréningu

Vykonávanie vzťahového tréningu, ako je porovnávanie objektov a porovnávanie čísel, môže zvýšiť IQ pomocou verbálneho a numerického uvažovania. Štúdia ukazuje, že toto cvičenie môže výrazne zvýšiť skóre IQ u detí.

4. Hra na hudobné nástroje

Predpokladá sa, že hranie na hudobných nástrojoch pomáha zvyšovať IQ posilňovaním pamäte. Jedna štúdia zistila, že hudobníci mali lepšiu pracovnú pamäť ako nehudobníci.

5. Naučte sa nový jazyk

Učenie sa nového jazyka je prospešné pre ľudský mozog. Štúdia skúmala vzťah medzi učením sa nového jazyka a IQ. Výsledky tiež ukazujú, že jazykové vzdelávanie je prospešné pre kognitívne výsledky. Medzitým, ak máte pocit, že máte nízku schopnosť EQ, tu sú veci, ktoré môžete urobiť, aby ste ju zvýšili:

6. Cvičte zvládanie vlastných emócií

Pri zvyšovaní vášho EQ musíte trénovať riadenie svojich vlastných emócií. Keď je tlak, snažte sa zvládať stres tak, že sa budete snažiť jasne myslieť, dobre sa ovládať a čo najskôr sa prispôsobiť stavu.

7. Precvičte si pochopenie iných ľudí

Musíte si dobre nacvičiť spoznávanie a pochopenie iných ľudí, najmä prostredníctvom komunikácie. Chatovanie, zdieľanie príbehov a trávenie času spolu vám môžu pomôcť pochopiť pocity a emócie iných ľudí a podporiť pocit empatie a pohodlia.

8. Cvičte rozvíjanie sociálnych zručností

Pri zvyšovaní EQ musíte trénovať rozvoj sociálnych zručností. Vďaka tomu budú vaše vzťahy s ľuďmi okolo vás efektívnejšie a prínosnejšie. Naučte sa vnímať konflikt ako príležitosť zblížiť sa s druhým človekom a pomocou humoru urobiť veci plynulejšími.

Ktoré IQ a EQ sú dôležitejšie?

Teraz už IQ nie je jediným faktorom, ktorý rozhoduje o úspechu človeka. V minulosti sa predpokladalo, že ľudia s vysokým IQ sú ľudia, ktorí budú úspešní a dosiahnu veľa vecí. Niektorí kritici však tiež zdôrazňujú, že vysoké skóre inteligencie nie je zárukou úspechu. Aký zmysel má byť múdry, ak nedokážete ovládať svoje emócie alebo mať empatiu k ostatným? V skutočnosti to môže byť nebezpečné. Doteraz sa IQ stále používa ako dôležitý štandard úspechu človeka, najmä pokiaľ ide o akademické výsledky. Pribúda však aj vzdelávacích inštitúcií pre firmy, ktoré od niekoho vyžadujú, aby mal emocionálnu inteligenciu ako rovnako dôležitý aspekt. V skutočnosti výskum zistil, že potenciál byť lídrom úzko súvisí s EQ. Človek s dobrou emocionálnou inteligenciou je vhodný ako líder alebo manažér spoločnosti. Nepodceňujte úlohu EQ vo svete práce, ako je nákup a predaj produktov. Vo výskume psychológa Daniela Kahnemana sa zistilo, že kupujúci neváhajú siahnuť hlbšie po tovare nižšej kvality, pokiaľ transakciu robia s niekým, komu dôverujú. No tento spôsob budovania dôvery, ktorý nemá každý. Jednotlivci s dobrou emocionálnou inteligenciou sú určite dobrí v tom, aby to veľa ľudí prinútilo myslieť si, že sa na nich možno spoľahnúť. Hoci sú inteligenčné IQ a EQ odlišné, obe sú dôležité pri dosahovaní úspechu v živote. Preto nikdy nezaškodí tieto dve schopnosti vždy zdokonaľovať.