Nefoťte len pacientov v nemocnici, toto sú pravidlá

Fotografovanie pacientov v nemocnici by nemalo byť nedbalé, najmä ak chcete obrázok šíriť ďalej. Pochopte preto pravidlá, aby ste nemuseli riešiť zákon, ak sa nemocnica alebo pacient nechce dať odfotiť.

Urobte to pred fotografovaním pacientov v nemocnici

Pred fotografovaním pacientov v nemocnici buďte opatrní. Fotenie v nemocnici by v zásade nemalo narúšať súkromie nemocničného personálu, pacientov ani rodiny pacienta. Z tohto dôvodu sa odporúča, aby ste pred fotografovaním pacientov v nemocnici urobili nasledovné:
 • Požiadanie pacienta o povolenie

  Ak to neprekáža partii, ktorú chcete fotiť, tak kľudne fotte. Na druhej strane nesmiete zo žiadneho dôvodu fotografovať, ak proti tomu má námietky pacient alebo rodina.
 • Žiadosť o povolenie nemocnice

  Robí sa to pri fotografovaní na výskumné alebo pracovné účely. Budete musieť vysvetliť účel výstrelu a možno budete musieť počkať niekoľko hodín až dní, kým vám povolia strieľať.
Po získaní povolenia musíte tiež dodržiavať zásady, normy a etické pokyny, ktoré sú univerzálne a nenarúšajú súkromie pacientov a ich rodín. Pred fotografovaním pacientov v nemocnici dodržujte existujúce postupy, vrátane podpísania množstva dokumentov, ak je to potrebné, aby ste sa vyhli súdnym sporom, ktoré môžu vzniknúť v budúcnosti. [[Súvisiaci článok]]

Nariadenia vlády týkajúce sa fotografovania pacientov v nemocnici

Zákaz fotografovania pacientov v nemocnici bez ohľadu na súkromie vychádza z vládnych nariadení, či už prostredníctvom zákonov alebo ministerských nariadení. Nasleduje niekoľko príkladov týchto nariadení a ich obsahu, ktoré podčiarkujú problematiku fotografovania v nemocniciach.

1. Zákon č. 44 z roku 2009 o nemocniciach

V tomto zákone upravuje fotografovanie pacientov v nemocnici kapitola VIII týkajúca sa práv a povinností nemocníc a pacientov. V článku 29 sa uvádza, že nemocnice sú povinné rešpektovať a chrániť práva pacientov. V článku 32 toho istého zákona sa potom uvádzajú viaceré práva pacientov. Jedným z práv, ktoré musia pacienti akceptovať, je získať súkromie a dôvernosť choroby, ktorou trpia, vrátane ich zdravotných údajov. Keď to nemocnica nedokáže, agentúra môže dostať administratívne sankcie od vlády. Najľahšia sankcia je napomenutie, potom stúpa na písomné upozornenie, pokuta a najprísnejšia je zrušenie povolenia nemocnice.

2. Nariadenie ministra zdravotníctva číslo 4 z roku 2018 o nemocničných povinnostiach a povinnostiach pacienta

Na pôrodnej sále by ste sa naozaj nemali fotiť. Toto ministerské nariadenie je odvodením od vyššie opísaného zákona o nemocniciach. Nariadenie sa týka detailnejších vecí, vrátane fotenia pacientov v nemocniciach, aj keď nie je konkrétne. V článku 26 nariadenia ministra zdravotníctva číslo 4/2018 sa uvádza, že pacienti (a ich rodiny) majú právo na lekársku pomoc v nemocniciach. Musia rešpektovať aj práva ostatných pacientov, návštevníkov, ako aj zdravotníckych pracovníkov a iného personálu pracujúceho v nemocniciach. V tejto súvislosti môže nemocnica upozorniť pacienta alebo rodinu, ak chcú pacientov v nemocnici fotiť, najmä ak je pacientom niekto iný (nie rodina). Okrem toho nie je dovolené fotiť na určitých miestach v nemocnici, ako napríklad:
 • detská izba
 • pôrodná miestnosť
 • Miestnosť intenzívnej starostlivosti
 • Zotavovacia miestnosť
 • psychiatrická miestnosť
 • Informačný a technologický priestor
 • Priestor na uloženie súboru lekárskych záznamov
 • Ďalšia izba s obmedzeným prístupom
Venujte pozornosť tomu, či existuje nálepka zakazujúca fotografovanie pacientov v nemocnici predtým, ako ich odfotíte a zverejníte na účtoch sociálnych médií. Nemocnice majú právo v prípade nedodržania zákazu napomínať, varovať a podniknúť právne kroky. Každé zdravotné stredisko môže mať odlišné interné predpisy týkajúce sa etikety fotenia pacientov v nemocnici. Aj to je zákonné a je to upravené v zákone a vyhláške ministra zdravotníctva.

3. Zákon č. 11 z roku 2008 o informáciách a elektronických transakciách (ITE)

Fotografovanie pacientov v nemocnici bez povolenia môže byť tiež predmetom priestupku podľa zákona ITE. Stáva sa to vtedy, keď pacient alebo rodinný príslušník, ktorý si neželá, aby sa ich odfotil, má pocit, že fotografia je považovaná za urážku, ohováranie a porušenie slušnosti. Môžete presvedčiť pacienta, rodinu alebo nemocnicu, ak odmietnete udeliť povolenie na začiatku aktivity. Nenúťte sa však nútiť, nieto ešte nelegálne fotografovať pacientov v nemocnici, aby ste sa v budúcnosti vyhli nepríjemnostiam a prípadným súdnym sporom.