Rôzne úlohy rodičov v každej fáze detského veku

Ak existuje fáza života, ktorá si vyžaduje, aby ste sa neustále učili a učili sa, je to tak rodičovstvo. Keďže test na tehotenstvo je pozitívny, kým dieťa nevyrastie, vždy budú existovať prekvapenia týkajúce sa úlohy rodičov v ich deťoch. Rôzne fázy veku dieťaťa, budú v ňom aj rôzne úlohy rodičov. Kým v jednej fáze sa rodič ešte len učí prebaľovať alebo kúpať bábätko, táto fáza sa rýchlo presunie do ďalšej fázy, keď dieťa začne chodiť. Aj keď deti vstúpia do tínedžerskej fázy, vždy sa niečo nové naučí.

Úloha rodičov vo vekovej fáze dieťaťa

Vo všeobecnosti možno rolu rodičov v každej fáze veku dieťaťa rozdeliť do niekoľkých etáp, a to:
  • Baby

Vo fáze novorodenca sa čerství rodičia musia naučiť toľko vecí, pretože postava bábätka si stále vyžaduje 24-hodinovú pozornosť. Väčšinou bude počiatočná fáza vyplnená ponocovaním, kojením, držaním a uistením sa, že domáce prostredie je pre bábätko bezpečné. Po vstupe do 6-mesačnej fázy deti začínajú rozpoznávať doplnkové potraviny pre materské mlieko alebo pevnú stravu. Rodičia sa musia naučiť nové veci, ako zabezpečiť svojim najmenším tú najlepšiu výživu. V tejto fáze dojčenského veku deťom musí byť úlohou rodičov vždy poskytnúť podnet podľa veku dieťaťa.
  • deti

S pribúdajúcim vekom detí budú rodičia čoraz viac zaneprázdnení rastom Malého. Nie sú to len bábätká, ktoré potrebujú 24-hodinovú pozornosť, ale je tu aj ich túžba po objavovaní mnohých vecí spojená s nekonečnými otázkami. Je prirodzené, že rodičia sú niekedy zmätení, ako sa vysporiadať s záchvatmi hnevu detí a ich nepredvídateľným správaním. Ale nebojte sa, toto je rozhodujúca fáza emočného vývoja dieťaťa. Uistite sa, že úloha rodičov je vždy prítomná, aby poskytovali lásku, teplo a pozitívnu motiváciu. Pri komunikácii s deťmi vyjadrujte vo vetách, ktoré sú ľahko zrozumiteľné, podľa ich komunikačných schopností. Detská fáza prebehne rýchlo a plná dynamiky. [[Súvisiaci článok]]
  • školského veku

Keď deti dosiahnu školský vek, naučili sa chápať zmysel zodpovednosti. Úlohou rodičov je tu neustále sledovať ich pokrok. Nielen fyzicky, ale aj psychicky. Tiež sa uistite, že pravidelne overujete emócie, ktoré cítia, bez ohľadu na to, aké jednoduché je to. Úloha rodičov je potrebná aj vtedy, keď deti prejavujú nepohodlie pri interakcii s kamarátmi v škole. Komunikujte o tom s dieťaťom, učiteľom a v prípade potreby aj s detským psychológom. Budovanie dobrých návykov môže začať aj v tomto veku.
  • tínedžer

V ďalšej fáze z dieťaťa vyrastie samostatnejší tínedžer a môže byť pre rodičov najnáročnejšou fázou. Okrem hormonálnych zmien ich čaká fáza puberty, láska k opiciam a sociálny tlak okolia. Príde aj fáza, kedy sa dieťa uzavrie a vzdiali sa od mamy a otca. Tu je dôležitá úloha rodičov ako postavy, ktorá ide príkladom slušného správania. Porozumieť pravidlám aj doma. Verte mi, aj keď sa deti zdajú byť ignorantské a zahĺbené do vlastného sveta, úloha rodičov je veľmi dôležitá, aby ich usmerňovali.
  • Zrelý

Keď deti vstupujú do fázy dospelosti, rola rodičov je viac potrebná ako kamarát, s ktorým sa môžu porozprávať. Dynamika a stresory, ktorým čelia, budú oveľa komplikovanejšie, a preto je dôležité, aby ste ich príbehy vždy počúvali. Úloha rodičov môže poskytnúť radu, keď je to potrebné, ako aj poskytnúť príklad, ako sa správne správať. V tomto štádiu môže byť dieťa aj vo fáze hľadania partnera, čo niekedy nejde hladko. Vedieť, koľko rodičovskej angažovanosti, prispôsobiť sa charakteru dieťaťa. [[Súvisiaci článok]]

Poznámky od SehatQ

Úloha rodičov je veľmi kľúčová v každej fáze veku dieťaťa. Pridelené roly sú však rôzne. Keď sú deti ešte bábätká, potrebujú fyzické rodičovské roly, pretože sa o seba nevedia postarať, iné je, keď deti vstupujú do fázy dospievania a dospelosti. Všetky tieto fázy prebehnú nepozorovane veľmi rýchlo. Rodičia si to musia veľmi dobre uvedomiť, aby nepremárnili každú chvíľu. Nedovoľte, aby zaneprázdnenosť v skutočnosti spôsobila, že rola rodičov nemohla byť optimálna a aby deti hľadali východisko vonku.