Terapia hrou na pomoc pri prekonávaní porúch správania u detí

Takmer každé dieťa by sa chcelo hrať. Hraním sa dá cibriť detská zvedavosť a zručnosti. Je tiež prospešná pre rast a vývoj detí, takže nebuďte prekvapení, ak sa hra používa ako terapia. Táto metóda je známa ako terapia hrou. terapia hrou ), ktorý sa vo všeobecnosti podáva deťom s určitými podmienkami. [[Súvisiaci článok]]

Čo je to terapia hrou?

Terapia hrou je forma poradenstva alebo psychoterapie využívajúca hry na pozorovanie a liečbu rôznych problémov duševného zdravia a porúch správania. Táto terapia sa používa hlavne u detí vo veku 3-12 rokov. Deti totiž v tomto veku zvyknú byť neschopné spracovať vlastné emócie alebo odovzdať to, čo cítia, svojim rodičom. Deti sa hrou učia porozumieť svetu a svojmu prostrediu. Pri hre môže slobodne prejavovať svoje vnútorné pocity a najhlbšie emócie. V terapii hrou terapeut využije čas hry aj na pozorovanie a pochopenie problémov, ktoré deti zažívajú. Veľa sa dá odhaliť z interakcie dieťaťa s rôznymi typmi hračiek v terapii a z toho, ako sa jeho správanie mení od sedenia k sedeniu. Ďalej terapeut pomôže dieťaťu preskúmať emócie a vysporiadať sa s nevyriešenou traumou. Prostredníctvom hier sa deti môžu naučiť mechanizmy zvládania (individuálne spôsoby riešenia problémov) a reorganizovať svoje správanie k lepšiemu. Výsledky týchto pozorovaní využije terapeut aj ako návod pre ďalšie kroky. Poskytovaná terapia bude prispôsobená potrebám každého dieťaťa.

Kto potrebuje terapiu hrou?

Terapia hrou vo všeobecnosti pomáha deťom, ktoré sú v depresii, strese alebo majú problémy so správaním. Stavy detí, ktoré vyžadujú túto terapiu, okrem iného:
 • Mať chronické ochorenie, podstúpiť lekársky zákrok alebo dostať paliatívnu starostlivosť
 • Majú vývojové oneskorenia alebo poruchy učenia
 • Problémy so správaním v škole
 • Prejavuje agresívne správanie alebo nadmerný hnev
 • Mať rodinné problémy, ako je rozvod, rozchod alebo smrť blízkeho člena rodiny
 • Zažili ste prírodnú katastrofu alebo traumatickú udalosť
 • Zažiť domáce násilie, zneužívanie alebo zanedbávanie
 • Trpieť úzkosťou, depresiou a smútkom
 • Problémy s jedením a močením
 • Máte poruchu pozornosti s hyperaktivitou (ADHD)
 • Máte poruchu autistického spektra
Ak máte pocit, že váš drobec má tento stav, nikdy nie je na škodu poradiť sa s pediatrom alebo psychiatrom, aby ste dostali správnu liečbu. [[Súvisiaci článok]]

Techniky hernej terapie

Terapia hrou sa môže vykonávať individuálne alebo v skupinách. Tieto terapeutické sedenia sa zvyčajne konajú raz týždenne alebo viac po dobu 30 minút až hodinu. Počet požadovaných sedení bude závisieť od stavu dieťaťa a od toho, ako dobre reaguje na tento typ terapie. Techniky hernej terapie sa vykonávajú s priamym alebo nepriamym prístupom. V priamom prístupe terapeut určí hračky alebo hry, ktoré budú použité na terapeutickom sedení. Pri nepriamom prístupe si deti môžu vybrať hračky alebo hry podľa svojich predstáv. Terapeutické sedenia by sa mali vykonávať v prostredí, v ktorom sa dieťa cíti bezpečne a pohodlne. Terapeuti môžu tiež použiť terapeutické techniky, ktoré zahŕňajú:
 • Kreatívna vizualizácia
 • Rozprávanie príbehov
 • Hranie rolí
 • Hračkársky telefón
 • Masky zvierat alebo hračky
 • bábika resp akčné figúrky
 • umenie a remeslá
 • Hra s vodou a pieskom
 • Stavebné kocky a hračky
 • Kreatívne tance a pohyby
 • Hudobná hra
Tieto rôzne typy hier robia deti nielen šťastnými, ale môžu terapeutovi aj uľahčiť pozorovanie a riešenie problémov, s ktorými sa deti stretávajú.

Výhody terapie hrou

Podľa organizácie Play Therapy International , až 71 % detí, ktoré dostali terapiu hrou, zaznamenalo pozitívne zmeny. Potenciálne výhody terapie hrou, ktoré môžu deti získať, sú:
 • Viac zodpovednosti za svoje správanie
 • Rozvíjajte stratégie zvládania a kreatívne zručnosti pri riešení problémov
 • Vážte si seba
 • Rešpektovať a súcitiť s ostatnými
 • Znížte úzkosť
 • Naučte sa naplno prežívať a vyjadrovať pocity
 • Majte silnejšie sociálne zručnosti
 • Rodinné vzťahy sa stávajú silnejšími
 • Podpora lepšieho používania jazyka
 • Zlepšiť jemnú a hrubú motoriku

Čo je potrebné zvážiť pri terapii hrou?

Podľa ministerstva školstva a kultúry má rané detstvo stále problém ovládať svoje emócie. Vďaka tomu je svet hry ideálnym miestom, kde môžu deti ventilovať svoje emócie, úzkosť, hnev a stres. Preto je potrebná terapia hrou. Tu je niekoľko vecí, ktoré je potrebné zvážiť v tomto procese terapie.
 • Pri terapii hrou je potrebné brať do úvahy bezpečnosť dieťaťa. Miesto, médiá, čas a detskí kamaráti sú aspekty, ktoré musia byť v bezpečí. Musíte si vybrať hračky, ktoré sú primerané veku a používať bezpečné miesta na hranie.
 • Zamerajte sa na to, aby ste venovali pozornosť deťom pri hre bez toho, aby boli prepletené osobnými aktivitami. Odstráňte zariadenie alebo iné veci, ktoré môžu prekážať vo vašom zameraní pri dohľade nad deťmi.
 • Urobte z dieťaťa vodcu v hre. Vy ako dospelý môžete pôsobiť ako jeho kamarát na hranie a pomôcť mu nasmerovať ho v procese spoločnej hry.
 • Venujte pozornosť prejavom a pocitom svojho dieťaťa s empatiou. Využite tento čas hry ako čas na komunikáciu kvality so svojím dieťaťom.
 • Myslite na svoje dieťa pozitívne, nekritizujte ho.
 • Dovoliť deťom robiť chyby kvôli chybám a zlyhaniam je procesom učenia sa, ako vstať a vyrásť v mentálne silné dieťa.
Majte na pamäti, že ak je vášmu dieťaťu diagnostikovaná duševná alebo fyzická choroba, terapia hrou nemôže nahradiť lieky alebo inú potrebnú liečbu. Aj tak sa dá táto terapia použiť aj s inými terapiami na podporu obnovy stavu dieťaťa.