Humanistická terapia: Typy a ako funguje

Trauma a depresia sú stavy, ktoré si vyžadujú vážnu liečbu. Ak sa nekontroluje, môže to mať zlý vplyv na fyzický a psychický stav postihnutého. Na prekonanie týchto problémov je možné podniknúť rôzne druhy akcií, z ktorých jednou je humanistická terapia. Prostredníctvom tejto terapie sú chorí pozvaní, aby zmenili svoje názory k lepšiemu a rozvíjali schopnosti sebaprijatia.

Čo je humanistická terapia?

Humanistická terapia je prístup k duševnému zdraviu založený na princípe, že každý má svoj vlastný spôsob videnia sveta. Tieto pohľady môžu ovplyvniť spôsob, akým robíte rozhodnutia a činy. Okrem toho táto terapia zahŕňa aj vieru, že všetci ľudia sú dobrí a schopní urobiť pre seba správne rozhodnutia. Keď si nebudete vážiť sami seba, samozrejme, bude ťažšie rozvinúť svoj potenciál naplno. Terapeuti v humanistickej terapii využívajú dva druhy prístupov, vrátane:
  • Empatia: prístup, pri ktorom sa terapia snaží pochopiť, ako sa cítite. Empatia umožňuje terapeutovi vyjadriť sa k vašej skúsenosti z ich perspektívy.
  • Pozitívny výhľad: prístup, pri ktorom terapeut prejavuje vrúcnosť a vnímavosť (akceptovanie a otvorenosť voči názorom iných), keď vás počuje hovoriť. Terapeut bude počúvať vaše skúsenosti bez posudzovania.

Druhy humanistickej terapie

Humanistická terapia je rozdelená do niekoľkých typov. Každý typ má iné zameranie a cieľ pri riešení problémov pacienta. Typy terapie sú nasledovné:

1. Klientovo orientovaná terapia (terapia zameraná na klienta)

In terapia zameraná na klienta terapeut si vypočuje, uzná a parafrázuje vaše obavy. Tento typ terapie verí, že neodsudzujúca podpora okolia vás môže prinútiť cítiť sa slobodne sami sebou. Kritika a nesúhlas od ostatných môžu zmeniť spôsob, akým sa ľudia pozerajú na seba. To môže vyvolať duševný stres, brániť procesu sebarozvoja a brániť vám v pocite spokojnosti v živote. V tomto procese bude terapeut bezpodmienečne akceptovať, aj keď v skutočnosti nesúhlasí s vaším postojom a správaním. Pocit prijatia bez posudzovania v terapii vám pomáha držať sa späť pri zdieľaní svojich skúseností zo strachu z kritiky alebo zlých komentárov.

2. Gestalt terapia

Terapeut vás požiada, aby ste si sadli pred prázdnu stoličku Gestalt terapia je terapia, ktorá sa zameriava na techniky a zručnosti na pochopenie vlastných pocitov a emócií. Terapeut vás požiada, aby ste opísali svoje myšlienky a pocity. Tento typ terapie je založený na teórii, že nevyriešené konflikty môžu spúšťať problémy a spôsobovať trápenie v živote. V tomto procese vás terapeut požiada, aby ste si sadli pred prázdnu stoličku. Potom budete pozvaní na rozhovor, ako keby osoba, s ktorou ste v konflikte, sedela na tomto kresle.

3. Existenciálna terapia

Tento typ terapie sa zameriava na slobodnú vôľu, sebaurčenie a hľadanie zmyslu. Cieľom, môžete pochopiť, ako vaša existencia ako úplná ľudská bytosť. V existenciálnej terapii vás terapeut pozýva pochopiť a preskúmať zmysel svojho života. S ich vedením vás naučia slobodne prijímať zodpovednosť za rozhodnutia, ktoré v živote robíte. Sloboda rozhodovať sa a robiť zmeny dá vášmu životu väčší zmysel.

Kto by mal podstúpiť humanistickú terapiu?

Humanistická terapia je vhodná pre tých z vás, ktorí chcú nájsť v živote viac spokojnosti. Okrem toho sa táto terapia môže použiť aj ako možnosť, ktorá pomôže prekonať problémy, ako sú:
  • Trauma
  • Problémy vo vzťahu
  • Depresia
  • Psychóza
Majte na pamäti, že účinnosť tejto terapie môže byť u každého človeka iná. Okrem toho humanistická terapia nebude taká účinná ako kognitívno behaviorálna terapia (CBT) pri liečbe panických a úzkostných porúch. [[Súvisiaci článok]]

Poznámky od SehatQ

Humanistická terapia je terapia, ktorá môže človeku pomôcť nájsť zmysel života a dosiahnuť väčšiu spokojnosť. Táto terapia je rozdelená do niekoľkých typov, vrátane terapie zameranej na klienta, gestalt terapie a existenciálnej terapie. Ak máte otázky týkajúce sa zdravotných problémov, môžete sa bezplatne opýtať svojho lekára priamo v aplikácii SehatQ family health. Stiahnite si aplikáciu SehatQ teraz z App Store alebo Google Play.