Rodičia, ktorí poznajú výhody PKPR pre zdravie dospievajúcich, musia vedieť!

Pre tínedžerov je dôležité porozumieť svojmu zdraviu. Jedným zo spôsobov, ako môžu rodičia zvýšiť povedomie svojej mládeže o svojom zdraví, je pozvať ich, aby sa zúčastnili na programe Zdravotná služba starostlivosti o mládež alebo PKPR. PKPR je vládny program, ktorý realizuje Úrad zdravotníctva (Dinkes) na úrovni Regency/Mesto spolu s Pokrajinským úradom zdravotníctva s cieľom slúžiť zdraviu dospievajúcich. Aké sú výhody PKPR pre zdravie dospievajúcich?

Prínosy a typy aktivít PKPR pre mládež

Program PKPR bežne inauguruje vláda od roku 2003. Na terénnej úrovni program PKPR realizuje aj puskesmas. Ak chcete zistiť výhody a typy aktivít v programe PKPR, pozrime sa na úplné vysvetlenie nižšie.

1. Poskytovať vzdelávanie a informovanie mládeže o zdraví

Prvým programom PKPR je poskytovať vzdelávanie a informácie o zdraví dospievajúcim. V tomto programe PKPR sa budú tínedžeri zhromažďovať individuálne alebo v skupinách. Neskôr to budú učitelia, rovesníci, ktorí sú vyškolení v školách, alebo z rôznych sektorov, ktorí sa stanú sprievodcami pre účastníkov PKPR. V procese poskytovania tohto vzdelávania a informácií existuje mnoho metód, ktoré budú poskytované, ako napr skupinová diskusia (FGD) do diskusií pomocou nástrojov tlače alebo elektronických médií (telefón, e-mailová adresa), rádia a krátkych správ. Sprievodcovia pre účastníkov PKPR budú vo všeobecnosti používať jazyk, ktorý je prijateľný pre tínedžerov pri sprostredkovaní vzdelávania a informácií.

2. Lekárske klinické služby

Ďalším nemenej dôležitým programom PKPR sú klinické lekárske služby, ako sú podporné vyšetrenia a odporúčania. Pre tínedžerov, ktorí majú určité zdravotné ťažkosti, sa budú podávať procedúry, ktoré sú v súlade s ich zdravotným stavom. Okrem toho boli prítomní aj dôstojníci zo všeobecného zdravotného strediska, strediska zubnej starostlivosti, zdravia matiek a detí (KIA), ktorí usmerňovali účastníkov PKPR. Očakáva sa, že títo rôzni sprievodcovia PKPR budú schopní preskúmať psychosociálne problémy alebo iné problémy dospievajúcich. Toto sa robí s cieľom pomôcť tínedžerom pri riešení týchto zdravotných problémov. Vy a mladí ľudia, ktorí sa chcú zúčastniť, sa nemusíte báť, pretože všetky problémy, ktoré budú sprievodcovi PKPR povedané, budú pred verejnosťou utajené. Potom dôstojník PKPR zaznamená výsledky odporúčaní z prípadov, ktoré nahlásili tínedžeri.

3. Poradenstvo

V poradenskom programe pomôžu účastníkom PKPR identifikovať problémy, s ktorými sa stretávajú. Nielen to, že budú podporovaní, aby sa z problémov rozhodli správne. Tínedžeri, ktorí sa zúčastňujú PKPR, môžu tiež získať spôsoby, ako:
  • Zvládanie úzkosti, depresie a iných duševných porúch
  • Zvýšte povedomie o problémoch, ktoré sa mu vyskytujú
  • Pomôžte zvýšiť motiváciu vyhľadať pomoc, ak ju potrebuje.

4. Výchova k zdravým životným zručnostiam (PKHS)

Vzdelávanie zručností pre zdravý život je jedným z dôležitých programov PKPR pre tínedžerov. Prostredníctvom tohto programu sa tínedžeri naučia žiť zdravo a odvrátiť zlé vplyvy, ktoré môžu poškodiť ich zdravie. Prostredníctvom tejto PKHS sa vyučuje nielen fyzické zdravie, ale aj duševné a sociálne zdravie tínedžerov. Jedným z príkladov je zručnosť vysporiadať sa so stresom a tlakom v živote. Neskôr sa táto PKHS môže vykonávať v školách, ateliéroch a útulkoch. Okrem toho je PKHS aj jednou z aktivít PKPR na puskesme.

5. Školenie rovesníckych pedagógov a rovesníckych poradcov

V programe PKPR budú aj tínedžeri školení, aby sa stali zdravotníckymi kádrami mládeže alebo rovesníckymi poradcami. Účastníci PKPR budú hrať úlohu pri pozývaní svojich rovesníkov, aby sa chceli správať zdravo. Neskôr budú účastníci PKPR, ktorí „absolvovali“, tiež požiadaní, aby pomohli pri plánovaní, implementácii a hodnotení programu PKPR.

Zdravotné služby dostupné v programe PKPR

PKPR puskesmas ponúka mnoho zdravotných služieb, vrátane služieb sexuálneho a reprodukčného zdravia. Nasledujú niektoré zo zdravotných služieb, ktoré môžu účastníci PKPR využiť:
  • Tehotenské vyšetrenie pre tínedžerov
  • Poradenstvo pre všetky problémy týkajúce sa problémov sexuálneho a reprodukčného zdravia
  • Poradenstvo pri psychických problémoch
  • HIV a AIDS
  • Sexuálne prenosné infekcie (STI)
  • Anémia.

Ako sa stať účastníkom PKPR

Ak máte vy alebo vaše dieťa záujem zúčastniť sa rôznych programov PKPR, príďte na najbližšie puskesmas. Neskôr bude dieťa požiadané, aby sa zaregistrovalo, postavilo sa do frontu a nakoniec získalo služby od PKPR. Bohužiaľ, nie všetci puskesmas poskytujú služby PKPR dospievajúcim samostatne. Väčšina služieb PKPR na puskesmas je stále kombinovaná s verejnými službami. [[Súvisiaci článok]]

Poznámky od SehatQ

PKPR je vládny program, ktorý môže pomôcť tínedžerom starať sa o svoje zdravie a zdravie svojich rovesníkov. Preto nikdy nezaškodí pozvať svoje dieťa, aby sa zapojilo do programu PKPR na najbližšom puskesme. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zdravia dospievajúcich, neváhajte a spýtajte sa lekára v aplikácii SehatQ family health zdarma. Stiahnite si ju teraz z App Store alebo Google Play.