Rozoberanie pracovného lekárstva, počnúc vzdelávaním, úlohami až po kariérne príležitosti

Pracovné lekárstvo je odbor lekárskej vedy, ktorý sa zaoberá udržiavaním zdravia, prevenciou a liečbou chorôb a zranení spôsobených nehodami na pracovisku. Toto odvetvie lekárskej vedy bolo predtým známe ako priemyselné lekárstvo. Služby pracovného lekárstva sa na začiatku svojho vzniku obmedzovali len na ošetrovanie úrazov a chorôb, ktoré sa prihodili výrobným zamestnancom pri práci. Postupom času sa táto zdravotná služba rozšírila aj o ďalších zamestnancov vo fabrike či kancelárii.

Pracovné lekárske vzdelanie v Indonézii

Pracovný lekár je lekár, ktorý má po absolvovaní Programu odborného vzdelávania špecialistov (PPDS) vzdelanie v odbore pracovný špecialista (Sp.Ok). V súčasnosti je vzdelanie pracovného lekára v Indonézii dostupné len na Lekárskej fakulte Indonézskej univerzity. Aby ste sa stali špecialistom na prácu, musíte najskôr absolvovať približne 8 semestrov všeobecného lekárskeho vzdelávania, kým nezískate lekársky diplom (S.Ked). Ďalej môžete absolvovať program profesie lekára (dr.). Po získaní odborného lekárskeho titulu (dr.) môžete absolvovať profesijný PPDS. Dĺžka trvania odborného odborného vzdelávania je cca 6 semestrov. Po dokončení získate titul profesijný špecialista (Sp.Ok). Okrem lekárskeho povolania je možné vykonávať aj pracovné špecializačné vzdelávanie prostredníctvom magistra pracovného lekárstva. Okrem toho existuje aj špeciálna trasa pre lekárov, ktorí pracujú v ropných a plynárenských spoločnostiach.

Pracovné povinnosti lekára

Profesionálni špecialisti sú lekári, ktorí majú odborné znalosti o faktoroch, ktoré môžu ovplyvniť zdravie na pracovisku. Odborný špecialista tak môže pomôcť zabezpečiť zdravie a produktivitu zamestnancov na pracovisku, ako aj napredovať v ekonomike ako celku. Úlohou pracovného lekára je diagnostikovať, riadiť a predchádzať chorobám spôsobeným alebo zhoršeným faktormi na pracovisku. Profesionálni špecialisti sú školení v zlepšovaní zdravia pracovníkov prostredníctvom služieb klinickej starostlivosti, opatrení na prevenciu chorôb, manažmentu zdravotného postihnutia, vykonávania výskumu a poskytovania vzdelávania. Rozsah povinností pracovného lekára a typy poskytovaných služieb sú uvedené na webovej stránke RSCM:
  • Diagnostika a manažment chorôb z povolania
  • Zdravotná prehliadka a drogové kontroly
  • Očkovanie pre pracujúcich
  • Služby programu ochrany zdravia pri práci
  • Pracovná spôsobilosť
  • Posúdenie zdravotného postihnutia
  • Späť do pracovného programu
  • Asistencia v službách pracovného lekárstva vo firmách alebo nemocniciach.
Vo všeobecnosti je úlohou pracovného lekára predchádzať chorobám a úrazom, ktoré môžu nastať v dôsledku práce, ako aj rehabilitovať po chorobe alebo úraze. [[Súvisiaci článok]]

Pracovné príležitosti lekára

Pracovní lekári majú príležitosti na kariéru v nemocniciach alebo spoločnostiach. Samozrejme, v Indonézii je veľa spoločností, ktoré požadujú služby spojené s prevenciou chorôb a úrazov z povolania a ich vybavovaním. Vyžaduje sa teda odbornosť odborníka na pracovné lekárstvo. Napriek tomu je počet pracovných lekárov v Indonézii stále veľmi obmedzený. Aby som citoval dr. Anna Nasriawati, MKK zo str kagama.co vo februári 2021 uviedol, že v Indonézii je len 200 odborných špecialistov. V súčasnosti existujú tisíce nemocníc alebo spoločností, ktoré vyžadujú služby špecialistov pracovného lekárstva. Kariérne príležitosti pre profesionálnych špecialistov v Indonézii sú teda celkom sľubné. Ak máte otázky týkajúce sa zdravotných problémov, môžete sa bezplatne opýtať svojho lekára priamo v aplikácii SehatQ family health. Stiahnite si aplikáciu SehatQ teraz z App Store alebo Google Play.