Pozor, toto je 8 charakteristík sexuálnych predátorov, na ktoré si treba dať pozor

Sexuálny predátor je niekto, kto chce mať sexuálny kontakt, ale drsným a dravým spôsobom. Nielen to, sexuálni predátori tiež vnímajú sexuálny styk ako spôsob, ako ovládnuť svoje obete. Niektorí sexuálni predátori sa okrem dospelých zameriavajú na korisť aj na neplnoleté deti. Aby ste si uvedomili toto nebezpečenstvo, identifikujte vlastnosti sexuálnych predátorov, aby ste sa vy a vaša rodina nestali obeťami.

Charakteristiky sexuálnych predátorov, na ktoré si treba dávať pozor

Počnúc záľubou v manipulácii až po túžbu dominovať. Tu sú charakteristiky sexuálnych predátorov, na ktoré si treba dávať pozor.

1. Na začiatku vzťahu buďte sladký

Keď sexuálny predátor určí svoju obeť, prejaví veľmi vysoký postoj znepokojenia, napríklad sa pýta, ako sa má, a vždy sa chce stretnúť. Toto je prvý krok sexuálneho predátora, aby upútal pozornosť obete, až sa nakoniec obeť stane závislou a nemôže uniknúť. Sexuálni predátori budú chrániť, milovať a rešpektovať svoje obete. V konečnom dôsledku zneužije dôveru obete na sexuálny zisk a uspokojenie.

2. Blízko deťom

Niektorí sexuálni predátori si za svoje obete vyberajú deti. Ako už bolo vysvetlené, niektorí sexuálni predátori vyhľadávajú ako obete aj maloletých. V priemere tieto deti ešte stále študujú na základnej škole, nižšej strednej škole (SMP) alebo strednej škole (SMA). Niektorí z týchto sexuálnych predátorov budú mať nezvyčajné priateľstvá s deťmi, ktoré sú ďaleko pod ich vekom. Okrem toho, že sexuálni predátori trávia čas s deťmi, zvyknú s nimi mať aj fyzický kontakt, napríklad šteklenie, bozkávanie či objímanie.

3. Manipulujte s obeťou

Uvedomte si, že sexuálni predátori môžu prejavovať aj manipulatívne postoje, ako napríklad zosmiešňovanie správania, vzhľadu, oblečenia a iných súkromných častí života obete. Keď bude za toto správanie braný na zodpovednosť, prekrúti fakty a v obeti vyvolá pocit viny. Nielen to, že sa zamerajú na svoje vlastné pocity, až sa napokon obeť bude cítiť vinná, pretože si myslí, že sexuálnemu predátorovi ublížila.

4. Plynové osvetlenie

Sexuálny predátor môže nielen manipulovať, ale aj konať plynové osvetlenie. Gaslighting je emocionálne násilie, ktoré môže obete prinútiť spochybňovať ich myšlienky, spomienky a všetky udalosti, ktoré sa im stali. Účel plynové osvetlenie čo robia sexuálni predátori, je, že ich obete nútia spochybňovať ich pamäť alebo dokonca vlastnú príčetnosť z pohľadu páchateľa plynové osvetlenie.

5. Prelomenie hraníc fyzického a sexuálneho dotyku

Sexuálni predátori radi prekračujú hranice, pokiaľ ide o fyzický a sexuálny dotyk. Sexuálni predátori prekračujú hranice z hľadiska fyzického a sexuálneho dotyku. Toto gesto začne dotykom chrbta, rúk alebo nôh obete. No po čase sa začnú bez súhlasu obete dotýkať iných častí tela, ako sú stehná, v blízkosti genitálií, pŕs. Ak títo sexuálni predátori už chodia so svojimi obeťami, použijú manipulačné techniky, aby obeť prinútili urobiť niečo, čo v skutočnosti nechce. Ak sú obeťami deti, sexuálni predátori môžu pred nimi klamať a nesprávne interpretovať sex. Páchatelia môžu dokonca požiadať deti, aby sa vyzliekli alebo uviedli sexuálnu aktivitu ako hru.

6. Chcete dominovať a ovládať obeť

Vo väčšine prípadov môžu sexuálni predátori prejavovať žiarlivosť a chcú ovládnuť svoje obete. Majú tendenciu venovať pozornosť aktivitám obetí na sociálnych sieťach a ich osobným životom. Ak to necháte bez kontroly, sexuálni predátori sa budú snažiť ovládnuť a ovládať život obete. Sexuálni predátori totiž obmedzia aj vzťah obete k iným ľuďom, najmä k opačnému pohlaviu.

7. Normalizujte jeho činy

Sexuálny predátor normalizuje zlé správanie a dá obeti pocit, že si zaslúži zlé zaobchádzanie. To môže viesť sexuálneho predátora k tomu, že začne obeť sexuálne a emocionálne zneužívať.

8. Vyzerajte inteligentne a charizmaticky

Tí, ktorí sú označení za sexuálnych predátorov, majú tendenciu vyzerať inteligentne, talentovane a charizmaticky. V skutočnosti ani tí, ktorí ho poznajú, si nemyslia, že títo sexuálni predátori sú schopní sexuálne vykorisťovať iných ľudí. [[Súvisiaci článok]]

Poznámky od SehatQ

Niekedy sa obete obávajú nahlásiť zlé správanie sexuálnych predátorov rodine, priateľom alebo dokonca úradom. Skúste však byť odvážny a požiadajte o pomoc. Deje sa tak preto, aby sexuálny predátor nelovil nové obete a bolo s ním jednanie podľa platnej legislatívy. Ak ste niekedy zažili sexuálne alebo emocionálne zneužívanie, neváhajte sa opýtať lekára v bezplatnej aplikácii SehatQ pre rodinné zdravie. Stiahnite si ju teraz v App Store alebo Google Play!