Rôzne spôsoby vzdelávania 4-ročných detí ako sprievodca pre rodičov

Ako vzdelávať deti vo veku 4 rokov sa dá robiť zábavne. V tomto veku sa deti začínajú učiť samostatnosti v mnohých veciach. Okrem toho začínajú rozvíjať svoje fyzické, emocionálne a sociálne zručnosti. Ako naučiť 4-ročné deti učiť sa tiež musí brať do úvahy ich jedinečné potreby a používať vhodné výchovné stratégie.

Ako vychovať 4 ročné dieťa

Učiť 4-ročné dieťa rôznymi spôsobmi môže byť únavné a mätúce. Dôvodom je, že deti začínajú chcieť slobodne robiť, čo chcú, pričom stále očakávajú pozornosť rodičov. Tu je niekoľko spôsobov, ako vzdelávať 4-ročné deti, ktoré si vyžadujú pozornosť:
 • Zostaňte v súlade s harmonogramom a pravidlami. Keď nie ste v súlade, napríklad s časom spánku alebo rozvrhom hier, vaše dieťa môže
 • Zamerajte sa na to, aby ste deti naučili pozitívne veci. Nie je nič zlé na odmene, ak dieťa robí dobré veci.
 • Ignorujte, keď dieťa začne fňukať, aby z neho nevyrástla rozmaznaná osobnosť.
 • Vyhnite sa nabitému rozvrhu aktivít pre deti. Po príchode zo školy (TK) im doprajte čas na oddych a hru.
 • Hra je dôležitou súčasťou vzdelávania 4-ročných detí. Dajte deťom čas a priestor na hranie tým, že budú robiť veci, ktoré majú radi.
 • Vyhraďte si čas na sprevádzanie dieťaťa pri hre. Snažte sa byť nadšení a aktívni, keď sa zapájate do detských herných aktivít, ako je hranie rolí.
 • Nereagujte prehnane, keď je vaše dieťa prichytené pri klamstve. Dajte dobré rady jemným a láskyplným spôsobom.

Ako sa učiť pre 4-ročné deti

Deti môžete vychovávať k učeniu aj vo veku 4 rokov. Udržať atmosféru učenia zábavnou a bez nátlaku je kľúčom k tomu, aby boli 4-ročné deti nadšené z učenia. Tu je niekoľko spôsobov, ako študovať 4-ročné deti doma, ktoré môžete použiť.
 • Čítajte spolu knihy. Existuje množstvo zaujímavých a interaktívnych knižiek pre rané detstvo, ktoré môžete čítať so svojím drobcom.
 • Naučte sa používať detské pesničky ako spôsob učenia. Napríklad spievanie počítacej piesne pomocou čísel, ako napríklad v piesňach „Jeden na jedného I Love Mother“ alebo „Balonku There Are Five“.
 • Naučte sa používať nožnice. Deti sa môžu hrať a byť kreatívne strihaním a lepením.
 • Hranie rolí a kostýmy. Spôsob domáceho učenia tohto 4-ročného dieťaťa môže zlepšiť predstavivosť, schopnosti počúvať a precvičiť si jazyk.
 • Varte spolu. Okrem zábavy môže byť tento spôsob domáceho učenia pre 4-ročné deti aj prostriedkom na vyučovanie matematiky, napríklad počítanie tanierov, lyžičiek alebo vajíčok.

Míľniky Vývoj 4 ročného dieťaťa

Deti vo všeobecnosti vedia kresliť jednoduché tvary vo veku 4 rokov Ako vychovávať deti vo veku 4 rokov je možné prispôsobiť míľniky alebo dosiahnutie vývinového veku. Tu je niekoľko zručností, ktoré možno pozorovať a rozvíjať v čase, keď má dieťa 4 roky.

1. Fyzický vývoj

Rozvoj fyzických zručností, ktoré vo všeobecnosti prejavujú deti vo veku 4 rokov, sú:
 • Dokáže chodiť od päty po pätyod päty po päty)
 • Bežať
 • Kopanie do lopty
 • Stojte na jednej nohe 4-5 sekúnd
 • Oblečte sa, vyzlečte a umyte si zuby
 • Kreslenie jednoduchých tvarov
 • Pomocou nožníc.
Ako vychovávať deti vo veku 4 rokov k nácviku týchto zručností sa dá urobiť tak, že deti pozvete na hru pomocou nôh a rúk, samozrejme s prísnym dohľadom rodičov.

2. Jazykové znalosti

Deti vo veku 4 rokov v priemere už vedia 1500 slov a môžu ďalej rásť. Jazykové zručnosti, ktoré môžu deti v tomto veku ovládať, sú:
 • Používa štyri až päť slov vo vete a môže sa viac líšiť.
 • Schopný podrobne počúvať a prerozprávať, čo počul.
Ako vychovať 4-ročné dieťa k rozvoju jeho jazykových zručností sa dá hraním slovných hier a používaním obrázkového slovníka na rozšírenie slovnej zásoby.

3. Čitateľské zručnosti

Vo veku 4 rokov si deti začínajú rozvíjať aj čitateľské zručnosti, ako napríklad:
 • Správne drží knihu a otáča strany z obalu na obal.
 • Pozná niektoré veľké a malé písmená.
 • Zaujímajte sa o písanie niekoľkých písmen a číslic.
 • Začína byť schopný čítať jednoduché slová (napr. mama alebo papa).

4. Emocionálny rozvoj

Pokiaľ ide o emocionálny vývoj, deti vo veku 4 rokov môžu vo všeobecnosti vykazovať:
 • Stále máte problém podeliť sa s ostatnými, ale začínate rozumieť striedaniu.
 • Chce potešiť iných ľudí, ako sú rodičia alebo priatelia.
 • Môže sa stále rýchlo hnevať, ale začína sa to snažiť ovládať alebo to vyjadriť slovami.
Ako vychovávať deti vo veku 4 rokov k naplneniu ich citového vývinu sa dá pomocou rozprávkových kníh s postavami, ktoré sú k nim citovo blízko. Napríklad knihy s tematikou zdieľania alebo priateľstva. Toto je vysvetlenie, ako vzdelávať 4-ročné deti a niektoré spôsoby, ako sa učiť 4-ročné deti doma. Každé dieťa má inú fázu vývoja. Ak však vaše dieťa má schopnosti, ktoré sú ďaleko za svojimi rovesníkmi, môžete sa poradiť s pediatrom, aby ste dostali správnu liečbu. Ak máte otázky týkajúce sa zdravotných problémov, môžete sa bezplatne opýtať svojho lekára priamo v aplikácii SehatQ family health. Stiahnite si aplikáciu SehatQ teraz z App Store alebo Google Play.